Wątroba - wydolność

Schizofrenia - ocena wydolności i metabolizmu wątrobowego

Wydolność wątroby ma znaczenie podczas stosowania wielu leków. Wpływa także na występowanie i zakres potencjalnych interakcji lekowych. Wydolność wątroby ocenia się między innymi analizując poziom bilirubiny całkowitej, bezpośredniej, pośredniej, ASPAT i ALAT.
 

 
Podstawowe normy* biochemiczne służące ocenie wydolności wątroby u pacjentów ze schizofrenią
 
 
 Jednostki  SI  Tradycyjne
 Bilirubina całkowita  4 - 17 µmol/l 0,2 - 1 mg/dl
 Bilirubina bezpośrednia  1,7 - 5,1 µmol/l  0,1 - 03 mg/dl
 Bilirubina pośrednia 3,4 - 12,0 µmol/l 0,2 - 07 mg/dl
 ASPAT  do 19 IU/l  
 ALAT  do 23 IU/l  
 
*Uwaga! Podane zakresy norm są orientacyjne. Otrzymane wyniki należy odnieść do norm danego laboratorium. 
 
Cookie Policy
Wyjście ze strony www.lundbeck.pl