Prolaktyna i hormony

Schizofrenia - prolaktyna i inne hormony

Dwu- trzy- krotne podwyższenie poziomu prolaktyny spowodowane blokadą dopaminergiczną jest przyczyną zmniejszenia stężeń i hormonów płciowych. Hiperprolaktynemia objawiać się będzie u kobiet: zaburzeniami miesiączkowania, powiększeniem piersi, bezpłodnością i zaburzeniami funkcji seksualnych, u mężczyzn obserwuje się: utratę libido, zaburzenia erekcji i ginekomastię. Ponadto długotrwała hiperprolaktynemia powoduje zmniejszenie gęstości kości, choroby układu sercowonaczyniowego oraz depresję. Należy zatem monitorować poziom prolaktyny i odpowiednio reagować w przypadku jego podwyższenia.
  

 
Normy* stężeń hormonów, które należy monitorować u pacjentów ze schizofrenią
 
Jednostki SI Tradycyjne
Prolaktyna    
Tyroksyna T4 całkowita kobiety 127 - 637 mU/l
mężczyźni 98 -456 mU/l 
 
TSH 4 - 11 µg/dl  51 - 142 mmol/l

Uwaga! Podane zakresy norm są orientacyjne. Otrzymane wyniki należy odnieść do norm danego laboratorium.

Serdolect nie powoduje klinicznie istotnego wzrostu poziomu prolaktyny.

Szczególnie na poziom prolaktyny należy zwracać uwagę podczas stosowania risperidonu i amisulpridu.

Cookie Policy
Wyjście ze strony www.lundbeck.pl