Nerki - wydolność

Schizofrenia - ocena wydolności nerek

Poziom kreatyniny jest powszechnie wykorzystywany do oceny stopnia wydolności nerek. Trzeba go kontrolować, szczególnie gdy wydalanie leku i jego metabolitów zależy od sprawnej pracy nerek.
 

  
Normy* kreatyniny - ważny parametr w monitorowaniu zdrowia fizycznego pacjentów ze schizofrenią
  
Jednostki SI Tradycyjne
Kreatynina 60 - 120 µmol/l  0,7 - 1,4 mg% 

*Uwaga! Podane zakresy norm są orientacyjne. Otrzymane wyniki należy odnieść do norm danego laboratorium.

 

Cookie Policy
Wyjście ze strony www.lundbeck.pl