Morfologia krwi

Schizofrenia - monitorowanie parametrów morfologii krwi

Morfologia krwi to jedno z podstawowych badań laboratoryjnych, które daje wgląd w stan zdrowia pacjenta. Poniżej przedstawiono zakresy norm oraz informacje istotne podczas leczenia pacjentów ze schizofrenią.
  

 
Normy* morfologii krwi - ważny parametr w ocenie zdrowia fizycznego pacjentów ze schizofrenią
 

 

Kobiety  Mężczyźni
Hemoglobina 12 - 16 g% 14 - 18 g%
Hematokryt 37 -47 % 40 54 %
Erytrocyty 3,5 - 5,2 mln/mm3 4,2 - 5,4 mln/mm3
Retikulocyty  do 15 % do 15 % 
OB. po 1 godzinie 12 
 
  Parametry prawidłowe
Leukocyty 4 000 - 10 000 / m3
Segmenty 50 - 70 %
Neutrofile pałeczkowate 3 - 6 % 
 Eozynofile  1 - 3 %
 Bazofile 0 - 3 % 
 Limfocyty 20 - 40 % 
 Monocyty 4 - 6 % 
 Trombocyty (płytki) 150 000 - 400 000 / m3 

Uwaga! Podane zakresy norm są orientacyjne. Otrzymane wyniki należy odnieść do norm danego laboratorium.

Granulocytopenia - stężenie leukocytów 500-1 500/mm3 i agranulocytoza - stężenie leukocytów <500/mm3 wiążą się przede wszystkim z leczeniem klozapiną. Agranulocytoza występuje u 0,4% osób przyjmujących ten lek. Dlatego monitorowanie morfologii krwi jest tak ważne, a stosowanie klozapiny obwarowane jest specjalnymi Zaleceniami Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Psychiatrii.

Cookie Policy
Wyjście ze strony www.lundbeck.pl