Elektrolity

Monitorowanie poziomu elektrolitów u chorych na schizofrenię

Stężenie sodu (Na), potasu (K) i magnezu (Mg) w surowicy krwi ma istotny wpływ, tak na stan psychiczny, jak i fizyczny pacjenta. Stężenia tych jonów łatwo ulegają zaburzeniom podczas schorzeń, w przebiegu których występują wymioty, biegunki lub znaczne odwodnienie. Prawidłowe stężenia tych elektrolitów są istotne dla właściwego funkcjonowania układu nerwowego i sercowo-naczyniowego.
  

 
Normy* elektrolitów istotnych w monitorowaniu zdrowia pacjentów ze schizofrenią.
 
Jednostki  SI  Tradycyjne
 Na  135 - 145 mmol/l  
 K  3,5 - 5,1 mmol/l  
 Mg  95 - 105 mmol/l  1,58 - 2,55 mg/dl 
*Uwaga! Podane zakresy norm są orientacyjne. Otrzymane wyniki należy odnieść do norm danego laboratorium.
Cookie Policy
Wyjście ze strony www.lundbeck.pl