Bezpieczeństwo kardiologiczne

Bezpieczeństwo kardiologiczne chorego na schizofrenię

Kalkulator QTc umożliwia proste obliczenie na podstawie danych z EKG skorygowanego odstępu QT. Poniżej opisano w jaki sposób odczytać z EKG wartości, które należy wpisać w okienka kalkulatora.Krok 1 - Obliczenie częstości akcji serca na podstawie zapisu EKG
 
Trzeba sprawdzić z jaką prędkością przesuwa się taśma podczas badania EKG. Aktualnie dostępne aparaty EKG oferują dwie prędkości przesuwu taśmy: 25mm/s i 50mm/s. Zapis EKG dokonywany jest na papierze milimetrowym. Można na nim dostrzec kwadraty w 3 wielkościach:
 
  • małe    - o boku = 1 mm
  • średnie - o boku = 5 mm
  • duże   - o boku = 10 mm

Aby pomóc w zrozumieniu i nauczeniu się tych prostych obliczeń, przygotowane zostały 2 przykładowe schematyczne zapisy EKG. Jeden dla prędkości 25mm/s a drugi dla 50mm/s.
Aby przećwiczyć omawiane tu pomiary najlepiej wydrukować poniższe przykładowe zapisy EKG.

1. EKG - prędkość zapisu 25 mm/s

 

2. EKG - prędkość zapisu 50 mm/s

 

Jeżeli chcemy w uproszczony sposób obliczyć częstość akcji serca (przy prędkości zapisu 25mm/s), to dzielimy 300 przez ilość średnich 5 mm kratek między kolejnymi załamkami R. Na zamieszczonym przykładzie jest to 300/5=60

Jeżeli chcemy w uproszczony sposób obliczyć częstość akcji serca (przy prędkości zapisu 50mm/s), to dzielimy 300 przez ilość dużych 10 mm kratek między kolejnymi załamkami R. Na zamieszczonym przykładzie jest to 300/5=60

Krok 2 - Obliczenie odstępu QT na podstawie zapisu EKG
 
Poniższa tabela, przedstawia jak należy przeliczać małe 1 mm kwadraty, średnie 5 mm kwadraty i duże 1 cm kwadraty na sekundy lub milisekundy. Licząc odpowiednie kwadraty łatwo ustalamy czas trwania poszczególnych elementów zapisu EKG. Umożliwi to obliczaniu czasu trwania odstępu QT na podstawie zapisu EKG.
 
       
Prędkość przesuwu taśmy mały - 1 mm kwadrat średni 5 mm kwadrat duży 10 mm kwadrat 
  25 mm/s  0.04s = 40ms  0,2s = 200ms  0,4s = 400ms
  50 mm/s  0,02s = 20ms  0,1s = 100ms  0,2s = 200ms

 

Korzystając z przykładów zamieszczonego powyżej odstęp QT wynosi:

  1. dla zapisu 25mm/s - 11 małych kwadratów = 440ms
  2. dla zapisu 50mm/s - 22 małe kwadraty = 440ms
Krok 3 - Obliczenie QTc - skorygowanego o częstość akcji serca odstępu QT przy pomocy kalkulatora QTc
 
Obliczona na podstawie zapisu EKG częstość akcji serca (Heart rate) - Krok 1 oraz wyrażony w milisekundach (ms) odstęp QT - Krok 2 podstawiamy do kalkulatora dostępnego poniżej, po kliknięciu w zielone pole otrzymujemy wartość QTc dla naszego pacjenta:
 
Należy zwrócić uwagę, że zmierzony z zapisu EKG pacjenta odstęp QT może znacznie różnić się od obliczonego i skorygowanego o częstość akcji serca odstępu QTc, a ta wartość jest istotna przy monitorowaniu chorych na schizofrenię.

Kalkulator QTc

Kalkulator w prosty sposób pozwoli obliczyć skorygowany odstęp QT (QTc)

Przejdź dalej...
Cookie Policy
Wyjście ze strony www.lundbeck.pl