Schizofrenia

Przegląd piśmiennictwa polskiego i zagranicznego na temat leku Serdolect. Wszystkie publikacje są zamieszczane za zgodą wydawnictw. Zamieszczone linki do publikacji są ogólnodostępne.

Korzystny efekt skojarzonego leczenia sertindolem i klozapiną
w schizofrenii lekoopornej.

Farmakoterpia w Psychiatrii i Neurologii 2012, mumer 2
Dr n. med. Bożena Kamińska Śpila
Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

W pracy opisano 4 przypadki ze schizofrenią oporną na leczenie farmakologiczne, u których stosowano wszystkie dostępne w Polsce neuroleptyki bez poprawy. Pacjenci byli leczeni w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w latach 2008–2011. Zastosowano skojarzoną terapię sertindolem z klozapiną. U wszystkich opisanych pacjentów nastąpiło znaczne zmniejszenie objawów wytwórczych i deficytowych oraz istotna poprawa funkcjonowania. Uzyskane wyniki wskazują, że terapia skojarzona sertindolem i klozapiną okazała się skuteczna i bezpieczna dla pacjentów ze schizofrenia lekooporną.

Poprawa funkcji poznawczych w schizofrenii: sertindol na tle innych przeciwpsychotycznych.

Terapia - Psychiatria, Numer specjalny, sierpień 2012
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski
Zakład Farmakologii Układu Nerwowego Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Dr hab. n. med. Adam Wichniak
III Klinika Psychiatryczna Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Zaburzenia funkcji poznawczych stanowią ważny element w obrazie klinicznym schizofrenii, co więcej istotnie wpływają na jakość życia pacjentów. Jak wiadomo celem leczenia schizofrenii nie jest tylko opanowanie objawów pozytywnych, lecz efektywne oddziaływanie farmakologiczne na objawy negatywne i wpływ na poprawę procesów poznawczych. Stanowi to cel nadrzędny w dzisiejszych wyzwaniach w leczeniu tej jakże trudnej choroby psyxchicznej.
W niniejszej publikacji autorzy zwrócili uwagę na profil receptorowy sertindolu, który odróżnia się od innych leków przeciwpsychotycznych i który może przekładać się na korzystny wpływ sertindolu na objawy negatywne i zaburzenia poznawcze....

Zastosowanie kliniczne sertindolu w leczeniu schizofrenii

Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2008, numer 2
Anna Żebrowska, Marek Jarema
III Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Publikacja, poprzedzona opinią redaktora naczelnego czasopisma profesora Janusza Rybakowskiego zawartą w "Editorial" otwierającym numer, w zwarty i przeglądowy sposób przedstawia stan wiedzy na temat praktycznego zastosowania sertindolu w leczeniu schizofrenii.

Podstawy interpretacji EKG
przewodnik dla lekarzy psychiatrów 

Wprowadzenie nowych leków przeciwpsychotycznych wiąże się z potrzebą monitorowania zdrowia fizycznego (somatycznego) chorych na schizofrenię. Poradnik ten dostarcza wielu cennych informacji ułatwiających to zadanie. 

Atypowe leki przeciwpsychotyczne w leczeniu schizofrenii
przewodnik skrócony 
 

Dzięki odmiennemu sposobowi wiązania się z receptorami, atypowe leki przeciwpsychotyczne posiadają niższe ryzyko wywoływania EPS w porównaniu z lekami klasycznymi. Cechuje je również lepsza skuteczność działania na objawy negatywne i zaburzenia funkcji poznawczych w schizofrenii.

Korzystny efekt skojarzonego leczenia sertindolem i klozapiną w schizofrenii lekoopornej.

W pracy opisano 4 przypadki ze schizofrenią oporną na leczenie farmakologiczne ...

Czytaj wiecej ...

Zaburzenia funkcji poznawczych w schizofrenii a Sertindol

W niniejszej publikacji autorzy zwrócili uwagę na profil receptorowy sertindolu, różniący się od innych leków przeciwpsychotycznych ....

Czytaj więcej...
Cookie Policy
Wyjście ze strony www.lundbeck.pl