Schizofrenia

Podstawy interpretacji EKG przewodnik dla lekarzy psychiatrów 

 

Przewodnik przedstawia w zarysie elektrofizjologię serca oraz ocenę odstępu QT jako elementu zapisu EKG. Ponadto omówione są w nim konsekwencje wydłużenia odstępu QT oraz czynniki wywołujące i nasilające wydłużenie odstępu QT. Zaprezentowane są również czynniki zwiększające ryzyko wydłużenia odstępu QT u chorych poddanych terapii lekami przeciwpsychotycznymi oraz sposoby na zminimalizowanie tego ryzyka 

Atypowe leki przeciwpsychotyczne w leczeniu schizofrenii przewodnik skrócony

Dzięki odmiennemu sposobowi wiązania się z receptorami, atypowe leki przeciwpsychotyczne posiadają niższe ryzyko wywoływania EPS w porównaniu z lekami klasycznymi. Cechuje je również lepsza skuteczność działania na objawy negatywne i zaburzenia funkcji poznawczych w schizofrenii.

Korzystny efekt skojarzonego leczenia sertindolem i klozapiną w schizofrenii lekoopornej.

W pracy opisano 4 przypadki ze schizofrenią oporną na leczenie farmakologiczne ...

Czytaj wiecej ...

Zaburzenia funkcji poznawczych w schizofrenii a Sertindol

W niniejszej publikacji autorzy zwrócili uwagę na profil receptorowy sertindolu, różniący się od innych leków przeciwpsychotycznych ....

Czytaj więcej...
Cookie Policy
Wyjście ze strony www.lundbeck.pl