Choroba Alzheimera

Przegląd piśmiennictwa na temat leku Ebixa: własności farmakologiczne i kliniczne, mechanizm działania, zastosowanie w terapii choroby Alzheimera.

Memantyna - terapia łączona z inhibitorami AChE

Praca poglądowa na temat skuteczności terapii łączonej (memantyna + inhibitorami AChE) w chorobie Alzheimera.

Memantyna - własności i zastosowania kliniczne 

Omówienie najważniejszych badań dotyczących własności klinicznych leku Ebixa.

Memantyna - nowa strategia postępowania w chorobie Alzheimera 

Artykuł opisujący mechanizm działania oraz zastosowanie leku Ebixa w terapii choroby Alzheimera.

Memantyna w leczeniu choroby Alzheimera

Miejsce leku Ebixa w terapii choroby Alzheimera. Wyniki badań klinicznych pokazujące wpływ leku na podstawowe objawy choroby Alzheimera.

Memantyna - neuroprotekcyjne właściwości w badaniach przedklinicznych 

Omówione zostały własności farmakologiczne leku Ebixa oraz właściwości neuroprotekcyjne.

Rola neuroprotekcji w chorobach neurodegeneracyjnych na przykładzie memantyny 

Artykuł na temat roli receptorów NMDA w procesie neurodegeneracji oraz wpływie leku Ebixa na transmisję glutaminergiczną w warunkach patologicznych.

Memantyna w leczeniu otępienia

Przegląd piśmiennictwa leku Ebixa wraz z komentarzem, omawiający wyniki najważniejszych badań klinicznych w chorobie Alzheimera i otępieniu naczyniopochodnym.

Cookie Policy
Wyjście ze strony www.lundbeck.pl