ChAD typ I

Sycrest® (asenapina) inowacyjna opcja terapeutyczna w leczeniu manii w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej typu I

Sycrest® (asenapina) Tabletki podjęzykowe, 5mg i 10mg

Preparat Sycrest® (asenapina) jest atypowym lekiem przeciwpsychotycznym dostępnym w Polsce od września 2011 roku. Preparat Sycrest® (asenapina) wskazywany jest  w leczeniu od umiarkowanych do poważnych epizodów manii w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej typu pierwszego1. Sycrest® (asenapina) jest dostępny w postaci szybko-rozpuszczalnych tabletek podjęzykowych, które zapewniają łatwe dawkowanie. Dzięki zastosowaniu unikalnej formy farmaceutycznej uzyskano korzystny profil farmakokinetyczny wraz ze skutecznością przeciwmaniakalną2. Skuteczność w opanowaniu objawów manii oraz profil bezpieczeństwa preparatu Sycrest® (asenapina) potwierdzają badania kliniczne. Preparat Sycrest® (asenapina) charakteryzuje się także neutralnym profilem metabolicznym w porównaniu do innych atypowych leków przeciwpsychotycznych drugiej generacji2. Substancja czynna preparatu Sycrest® (asenapina) - ma unikalną strukturę chemiczną. Sycrest® (asenapina) jest jedynym czteropierścieniowym lekiem psychotycznym3, co może stanowić dodatkowy atut np. w opanowaniu depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej typu pierwszego4.

Dowiedz się więcej o preparacie Sycrest® (asenapina).

 

Piśmiennictwo

1. Charakterystyka produktu leczniczego Sycrest® (asenapina).

2. McIntyre RS i wsp. "Asenapine in the treatment of acute maniain bipolar I disorder..." J Affect Disord 2010, 122(1-2):27-38.

3. Shaid M i wsp. "Asenapine:a novel psychopharmacologic agent..." J Psychopharmacol 2009, 23(1):65-73.

4. Szegedi A i wsp. "Effect of asenapine on depressive symptoms ..." BMC Psychiatry 2011, 11:101.

Monografia produktu

Sycrest® (asenapina) monografia produktu w języku angielskim

Czytaj więcej...

Charakterystyka produktu

Charakterystyka produktu leczniczego Sycrest® (asenapina) w języku polskim.

Czytaj więcej...
Cookie Policy
Wyjście ze strony www.lundbeck.pl