Nota prawna

Prawo obowiązujace na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że reklama produktów leczniczych wydawanych wyłącznie na podstawie recept może być kierowana jedynie do osób uprawnionych do ich wystawiania oraz osób prowadzących zaopatrzenie w te produkty. W tej częsci serwisu znajdują się informacje dotyczące produktów leczniczych wydawanych wyłącznie na podstawie recepty.

Jeśli jest Pan(i) osobą uprawnioną do wystawiania recept lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze wydawane wyłącznie na podstawie recepty prosimy kliknąć "Tak, akceptuję".

Jeśli nie należy Pan(i) do żadnej z grup wyszczególnionych powyżej zapraszamy do odwiedzenia stron informacyjnych, które są wskazane po kliknięciu "Nie, brak akceptacji". 

Tak, akceptuję Nie, brak akceptacji 

Pełny tekst noty prawnej

Cookie Policy
Wyjście ze strony www.lundbeck.pl