Alkoholproblemer

Alkoholproblemer omfatter alt fra skadelig bruk til avhengighet, en sykdom karakterisert av forstyrrelser i hjernens struktur, nevrokjemi og virkemåte.

Alkoholavhengighet - oversikt

Alkoholavhengighet er sykdom med høy risiko for en kronisk, tilbakevendende og progressiv utvikling1. Sykdommen har både medisinske og atferdsmessige komponenter, og omfattende forskning de siste 20 årene har bidratt til en økt forståelse av sykdommen. Alkoholavhengighet blir ikke lenger sett på som en moralsk karakterbrist, men som en medisinsk tilstand som kan og bør behandles2.

Alkohol er skadelig på de fleste organer i kroppen og mengden som konsumeres henger sterkt sammen med risikoen for langtids sykelighet og dødelighet3. Alkohol er årsaksfaktor til mer enn 60 sykdommer og skader4. Overdreven bruk av alkohol får negative konsekvenser for familie og venner. Mange barn er skadelidende på grunn av foreldrenes alkoholforbruk, og over tid kan skadelig alkoholforbruk påvirke nære familieforhold. Sykefravær på grunn av alkohol er et alvorlig problem på mange arbeidsplasser.  Overdrevent inntak av alkohol er således forbundet med en stor samfunnsøkonomisk kostnad på grunn av vold, tapt produktivitet og kostnader for helsevesenet.

Genetiske og miljømessige faktorer er viktige i utvikling av alkoholavhengighet. Familie, kollegaer og omgivelsene er med på å bestemme eksponeringsnivået for stress og alkohol. Det at noen mister kontroll over alkoholbruken er genetisk disponert og genetiske faktorer er estimert å bidra til 60 % av risikoen for å utvikle sykdommen5,6. Risikoen for å utvikle alkoholavhengighet øker også med alkoholforbruket7. Alkoholinntak er beregnet å være årsak til 20-50 % av tilfeller av skrumplever, epilepsi, forgiftninger, trafikkulykker, vold og flere typer kreft4.

Symptomer

Et viktig kjennetegn ved alkoholavhengighet er et overveldende sug etter å drikke alkohol. Til tross for de skadelige konsekvensene har pasientene vanskeligheter med å kontrollere inntaket av alkohol. Pasientene opplever ofte abstinenssymptomer som kvalme, svette og skjelvinger når de lar være og drikke9.

Statistikk

Overdreven alkoholbruk er vanlig i mange deler av verden, spesielt i Europa4. Alkoholavhengighet er en av de mest vanlige psykiske sykdommene10, og mer enn 14 millioner mennesker i Europa er alkoholavhengige10.

De totale kostnadene for samfunnet på grunn av alkoholavhengighet er i Europa anslått å være € 58 milliarder11. I Norge er kostnadene estimert til NOK 22 milliarder17 i en nylig lansert rapport. Man regner med at andelen som får diagnosen skadelig bruk og avhengighet ligger på 15 % i Europa, og av disse er det svært få som blir behandlet (bare 8 %)13.

Diagnostisering og behandling

Mennesker som tror de kan være avhengige av alkohol kan få hjelp fra sin lege. Diagnose omfatter biologiske tegn, samt atferdsmessige og sosiale faktorer14. Informasjon fra familie, venner og kollegaer kan også være viktig for diagnostiseringen.

Behandling for alkoholavhengighet består av atferdsterapi, ofte i kombinasjon med medisiner. Både avholdenhet og redusert alkoholforbruk bør vurderes som mål i en helhetlig behandling av pasienter med alkoholavhengighet15,16. Støtte fra de som står pasienten nær er også veldig viktig. All form for behandling av alkoholavhengighet bør gis i sammenheng med profesjonell medisinsk rådgiving og oppfølging.

 

Referanser

1. WHO, ASAM website 2012, http://www.asam.org/

2. Gunzerath L, Hewitt BG, Li TK, Warren KR. Alcohol research: past, present, and future. Ann N Y Acad Sci 2011; 1216: 1–23.

3. Rehm et al. Eur Addict Res 2003;9:147-156

4. WHO. Global status report on alcohol  and health, 2011, http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/en/

5. Vengeliene et al. Br J Pharmacol 2008; 154(2):299-315

6. Schukit. Ch. 98. In: Davis et al (eds). Neuropsychopharmacology: The Fifth Generation of Progress. 2002

7. Dawson & Archer. Addiction 1993;88: 1509-1518

8. WHO, ICD-10, F10-19

9. MayoClinic.com. Alcoholism. May 2010. http://www.mayoclinic.com/health/alcoholism/DS00340/DSECTION=symptoms. Accessed 08/08 2012

10. Wittchen et al. Eur Neuropsychopharmacol 2011;21(9):655-679

11. Gustavsson et al. Eur Neuropsychopharmacol 2011;21(10):718-779

12. Mukherjee & Sosa. Special report. Alcohol Addiction, Decision Resources, 2010, http://decisionresources.com/Products-and-Services/Report?r=spech21210

13. Kohn et al. Bull World Health Organ 2004;82(11):858-866

14. American Psychiatric Association (APA). Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorders. Fourth Edition. Text Revision. DSM-IV-TRTM. 2000

15. EMA. Guideline on the development of medicinal products, 2012

16. NICE. Clinical guideline 115, 2011, http://guidance.nice.org.uk/CG115

17. Oslo Economics. Alcohol in Norway: Use, Consequences and Costs,  2013, http://osloeconomics.no/alkoholkonsum-er-dyrt-for-samfunnet/

Cookie Policy
Du er iferd med å forlate lundbeck.no