Terapiområder

Depresjon

Depresjon er en alvorlig medisinsk tilstand som er assosiert med symptomer som melankoli, tap av energi, konsentrasjonsvansker og selvmordstanker.

Depresjon

les mer

Schizofreni

Schizofreni er en vanlig form for alvorlig psykisk lidelse som kan være stigmatiserende og som ofte blir misforstått.

Våre produkter

Bivirkningsrapportering

Cookie Policy
Du er iferd med å forlate lundbeck.no