Alkoholbruk koster 22 milliarder hvert år

- Alkoholproblemer og skadelig alkoholbruk koster det norske samfunnet over 22 milliarder kroner hvert år. I tillegg kommer alle de ikke-økonomiske skadene som ødelagte ekteskap og barn som vokser opp i hjem med alkoholproblemer, sier professor Ivar Sønbø Kristiansen i Oslo Economics.

 

- Alkoholproblemer og skadelig alkoholbruk koster det norske samfunnet over 22 milliarder kroner hvert år. I tillegg kommer alle de ikke-økonomiske skadene som ødelagte ekteskap og barn som vokser opp i hjem med alkoholproblemer, sier professor Ivar Sønbø Kristiansen i Oslo Economics.

En ny rapport fra Oslo Economics viser hvordan alkoholproblemer og skadelig alkoholbruk forårsaker store økonomiske og personlige tap. De største kostnadene ved alkohol er knyttet til tapt produksjon og sykefravær, og mer enn én av ti voksne nordmenn har et skadelig forbruk av alkohol.

Samtidig viser rapporten at svært få mottar god medisinsk hjelp mot alkoholproblemer. Internasjonale tall viser at under ti prosent av alle med alkoholproblemer får hjelp i helsevesenet, og tidligere tall fra Norge viser at denne andelen kan være helt nede i fire prosent.

- Mer fokus på alkohol som et problem både for individ og samfunn og mer effektiv behandling for de som har et høyt forbruk, vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt, sier Sønbø Kristiansen.

Alvorlig sykdom

Rapporten fra Oslo Economics samler mange ulike tilgjengelige data om alkohol i Norge og er utarbeidet på vegne av legemiddelselskapet H. Lundbeck AS.

- Alkoholavhengighet er en alvorlig sykdom og et av våre store folkehelseproblemer. En økt satsing på hjelp til mennesker som sliter med alkoholproblemer og bedre behandling kan både spare oss for store utgifter og øke livskvaliteten for mange mennesker, sier overlege Jon Johnsen, som jobber ved Klinikk for rus og psykiatri på Blakstad sykehus.

Bør satse på fastlegene

En gjennomsnittlig fastlege får hver dag én eller to pasienter med alkoholproblemer inn på sitt kontor. Prosjektleder Ronny Johansen i H. Lundbeck AS mener at en økt satsing på behandling av alkoholproblemer bør begynne hos fastlegen.

- Internasjonal forskning viser at reduksjon av alkoholforbruket er mulig for mange som sliter med høyt alkoholinntak, og at enkle tiltak på allmennlegekontoret kan ha god effekt. Vi oppfordrer derfor helsemyndighetene til å satse mer på fastlegene i arbeidet mot alkoholproblemer, sier Ronny Johansen.

Les hele rapporten - klikk her

 

Om rapportens oppdragsgiver:

H. Lundbeck A/S har utviklet et nytt legemiddel som reduserer inntaket av alkohol for personer med alkoholproblemer og et skadelig høyt forbruk av alkohol. Målet med behandlingen er ikke nødvendigvis avholdenhet, men reduksjon i inntak av alkohol til mindre skadelige nivåer (DRL nivå). Oslo Economics har utformet en rapport som viser konsekvenser og kostnader av alkohol, for å kunne plassere nytten av et slikt legemiddel i en rimelig sammenheng.

Kontaktinformasjon:

Oslo Economics, Professor dr. med. Ivar Sønbø Kristiansen
Telefon: 932 22 388
E-post: i.s.kristiansen@medisin.uio.no

Overlege dr. med. Jon Johnsen
Telefon: 911 85 465
E-post: jon.johnsen@vestreviken.no

Lundbeck, prosjektleder Ronny Johansen
Telefon: 906 55 232
E-post: rojo@lundbeck.com

Cookie Policy
Du er iferd med å forlate lundbeck.no