Ebixa®

Behandling av pasienter med moderat til alvorlig grad av Alzheimers sykdom.

Vil du vite mer om produktet kan du lese mer på felleskatalogen her

 

Bivirkningsrapportering

Cookie Policy
Du er iferd med å forlate lundbeck.no