Brintellix®

Brintellix® på blå resept!

Brintellix® (vortioksetin)
– antidepressivum til behandling av depressive episoder hos voksne1

Brintellix er tilgjengelig for norske pasienter på blå resept fra og med 1. juni 2015 for pasienter som har forsøkt SSRI eller SNRI med utilstrekkelig effekt og/eller uakseptable bivirkninger. Dette må dokumenteres i journalen:

Refusjonsberettiget bruk: Depresjoner

Refusjonskoder:

ICPC

ICD

Kode

Tekst

Vilkår

Kode

Tekst

Vilkår

-73

Behandlings-
krevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse

142

-F3

Behandlings-
krevende forstyrrelse i stemningsleie ved psykisk lidelse

142

Vilkår:

142: Refusjon ytes kun til pasienter som har forsøkt SSRI eller SNRI med utilstrekkelig effekt og/eller uakseptable bivirkninger. Dette må dokumenteres i journalen.

Ref: 1. Brintellix SPC (2015)

Les om Brintellix®

For helsepersonell - Les mer om Brintellix

Les mer om depresjon

 

Bivirkningsrapportering

Cookie Policy
Du er iferd med å forlate lundbeck.no