Andre legemidler

Her er en oversikt over de andre legemidlene Lundbeck Norge markedsfører

Produkt Beskrivelse
Cipramil

Depresjon. Profylaktisk mot tilbakefall av depresjon. Panikksyndrom med eller uten agorafobi. Tvangslidelse (OCD).

Serdolect

Sertindol er indisiert for behandling av schizofreni. Av hensyn til kadiovaskulær sikkerhet bør sertindol kun brukes av pasienter som er intolerante overfor minst ett annet antipsykotisk legemiddel. Sertindol bør ikke brukes i situasjoner hvor hurtig lindring av symptomer hos akutt forstyrrede pasienter er nødvendig. Serdolect refunderes etter § 9.18a

 

Noritren

Endogene depresjoner av uni- og bipolar type. Forsøksvis ved reaktive neurotiske og symptomatiske depresjoner

 

Sarotex

Depresjon. Kroniske smerter. Forsøksvis ved enuresis nocturna

 

 

 

Cisordinol

Akutt og kronisk schizofreni og andre psykoser. Mani. Behandlingstrengende atferdsforstyrrelser ved psykisk utviklingshemming

 

Cisordinol Depot

Akutt og kronisk schizofreni. Andre paranoide og hallusinatoriske tilstander

 

Cisordinol-Acutard

Initial behandling av akutte psykoser, manier og exacerbasjoner av kroniske psykoser

 

Cisordinol-dråper

Akutt og kronisk schizofreni og andre psykoser. Mani. Behandlingstrengende atferdsforstyrrelser ved psykisk utviklingshemming

 

Fluanxol

Schizofreni og andre psykoser, spesielt i langtidsbehandlingen. Mani. Akutte psykoser. Adjuvans ved abstinenssymptomer hos alkoholikere og narkomane. Som adjuvans til pasienter med psykiske lidelser preget av langvarig/vedvarende depresjons- og angstfølelse. Behandlingstrengende atferdsforstyrrelser ved psykisk utviklingshemming.

 

Fluanxol Depot

Vedlikeholdsbehandling av schizofreni- og andre psykoser 

 

Truxal

Angst, uro og søvnforstyrrelser. Alkoholisme og eufomani. Akutte og kroniske psykoser. Søvnforstyrrelser ved psykiatriske lidelser

 

Bivirkningsrapportering

Cookie Policy
Du er iferd med å forlate lundbeck.no