Abilify Maintena®

Er indisert for vedlikeholdsbehandling av schizofreni hos voksne pasienter stabilisert med oral aripiprazol.

Les mer om Abilify Maintena og instruksjonsvideoer for hetteglass og ferdigfylt sprøyte (se avsnitt dosering) på felleskatalogen her

Les mer om schizofreni

Bivirkningsrapportering

Cookie Policy
Du er iferd med å forlate lundbeck.no