Progress in Mind

Forbedret behandling og et bedre liv for mennesker med psykiatriske og nevrologiske sykdommer.

Mer enn 700 millioner mennesker er rammet av psykiatriske og nevrologiske sykdommer verden over – dette tilsvarer 13% av den globale sykdomsbyrden.1 Med Progress in Mind ønsker Lundbeck å fokusere på den globale byrden psykiatriske og nevrologiske sykdommer medfører.

Vårt grunnlag for fremskritt

Psykiatriske og nevrologiske sykdommer er et globalt helseproblem.2 Gjennom forbedret medisinsk behandling og kontinuerlig vekt på pasientenes udekkede behov, ønsker vi å øke bevisstgjøringen på hvilken økonomisk og samfunnsmessig byrde psykiatriske og nevrologiske sykdommer representerer.

Med vår unike posisjon som eksperter på psykiatriske og nevrologiske sykdommer , ønsker vi å øke oppmerksomheten og utfordre den internasjonale dagsorden, for å gi denne pasientgruppen en større aksept og bedre muligheter for behandling.

Why do more than 700 million people in the world have to live with psychiatric and neurological disorders?3

Why do almost 50% of people with psychiatric and neurological disorders not receive any treatment?4

Why should people with psychiatric and neurological disorders live 10-20 years less than others?5

Why do more than 70% of people living with psychiatric and neurological disorders experience discrimination?6

Why is it that 90% of all suicide victims suffered from a psychiatric and neurological disorders?7

Vårt engasjement

Globale fremskritt for pasienter med psykiatriske og nevrologiske sykdommer krever tilnærming fra flere kanter. Først og fremst må vi fortsette å utvikle nye og bedre medisinske behandlinger og fortsette å ha fokus på pasienten slik at de kan få nye muligheter. For å oppnå vår visjon arbeider vi også fra to andre viktige innfallsvinkler; vi oppfordrer til økt støtte til berørte familier og vi engasjerer oss samfunnsmessig for å skape større sosial aksept til denne gruppen pasienter.

For å øke bevisstgjøringen og hindre stigmatisering, bruker vi vår innflytelse som eksperter på psykiatriske og nevrologiske sykdommer og vi deler vår kunnskap om de mange udekkede behov. Vi henvender oss både til helsevesen og pasientorganisasjoner for å tilby sykdomsinformasjon og støttetiltak til helsepersonell, pasienter og deres familier. Vår globale tilstedeværelse gjør det mulig å dele vellykkede lokale tiltak som kan utgjøre en forskjell for pasienter over alt.

  1. http://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2016/01/2012_IFPMA_Position_Paper_on_MNDs.pdfhttp://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs396/en/, http://www.who.int/features/qa/55/en/index.html
  2. WHO Quality Rights Project – addressing a hidden emergency, 2011
  3. http://www.oecd.org/els/soc/49227189.pdf
  4. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs396/en/, http://www.who.int/features/qa/55/en/index.htmlhttp://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2016/01/2012_IFPMA_Position_Paper_on_MNDs.pdf 
  5. Mortality and causes of death in schizophrenia in Stockholm county, Sweden. Osby U, Correia N, Brandt L, Ekbom A, SpareĢn P. Schizophr Res. 2000;45(1–2):21–8.
  6. http://blog.ted.com/2012/09/11/some-stats-on-the-devastating-impact-of-mental-illness-worldwide-followed-by-some-reasons-for-hope/, http://www.time-to-change.org.uk/what-are-mental-health-problems/stigma-discrimination
  7. http://depts.washington.edu/mhreport/facts_suicide.php, https://www.nami.org/Learn-More/Mental-Health-Conditions/Related-Conditions/Suicide, http://who.int/mental_health/suicide-prevention/world_report_2014/en/, http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2FPSM%2FPSM33_03%2FS0033291702006943a.pdf&code=6e086fc0f55440640244640216120c97

 

Cookie Policy
Du er iferd med å forlate lundbeck.no