Lundbeck Norge

Velkommen til Lundbeck Norge

Vi arbeider for å nå vårt felles mål om å bedre livskvaliteten til mennesker som lider av sykdommer i sentralnervesystemet (CNS)

Lundbeck ble etablert i Norge 1948

Gjennom mange år har vi utviklet oss til å bli et dynamisk datterselskap med 12 ansatte. Vi holder til på Lysaker utenfor Oslo.

H. Lundbeck AS ble etablert i København av Hans Lundbeck i 1915. Første egenproduserte legemiddel så dagens lys i 1937, et antibiotikum. Gjennom kontinuerlig forskning og utvikling har selskapet siden den gang utviklet seg betydelig, og det er i dag ca 5000 ansatte på verdensbasis. Konsernet ledes i dag fra Valby utenfor København av Deborah Dunsire, President og CEO.

Fokus på sykdommer i sentralnervesystemet

I løpet av 1980-årene ble det besluttet å spesialisere all forskning og utvikling til lidelser innen sentralnervesystemet (CNS). Vi er det eneste legemiddelfirma i verden som kun har spesialisert seg innen dette fagfeltet.

I dag er vi stolte av å ha mer enn 65 års erfaring med forskning. Lundbeck's store kompetanse, samt det faktum at en vesentlig del av vår omsetning investeres i nye forskningsprosjekter, har inntil nå resultert i en rekke originale legemidler til behandling av psykiske og nevrologiske lidelser. Vi er i dag etablert i ca 50 land hvorav USA og Asia er våre største markeder.

Lundbeckfondet

"Lundbeck Fonden" er H. Lundbeck AS sin største eier, og deler årlig ut ca DKK 500 millioner til vitenskaplige formål.

Lundbeckfondet er et forretningsdrevet fond stiftet i 1954 av Grete Lundbeck, enke etter grunnleggeren H. Lundbeck.

I 1987 ble Lundbeckfondets forskerpris innstiftet i Danmark. Lundbeckfondets hovedformål er å sikre og utvide Lundbeckkonsernets virksomhet, samt å yte finansiell støtte til videnskaplig forskning av høy kvalitet.

Ledelsen i Lundbeck Norge AS

Ronny Johansen

Ronny Johansen

Country Manager

Tel +47 91300800

E-post

Cookie Policy
Du er iferd med å forlate lundbeck.no