Forskning og utvikling

Vi vier hele vår innsats innen forskning og utvikling både på intern og ekstern innovasjon, for å kunne utvikle nye og innovative legemidler til behandling av en rekke hjernesykdommer.

Underliggende sykdomsbiologi

Lundbecks forskning og utvikling har til formål å muliggjøre oppdagelse og utvikling av nye legemidler som retter seg mot de underliggende mekanismene innen hjernesykdommer. Dette krever omfattende forskning i biologi og sykdomsmekanismer, samt forbedret forståelse av forskningsmål og klinisk effekt. Gjennom årene har vi bygget en bred og robust plattform innen psykiatri og nevro-degenerasjon, som muliggjør bruken av små molekyler, antistoffer og vaksiner i utviklingen av nye legemidler som kan behandle symptomer mer effektivt, og potensielt også endre sykdomsforløpet.

Strategiske partnerskap

Lundbecks lange erfaring og kontinuerlige arbeid innen hjernesykdommer har gitt oss et sterkt globalt nettverk innen preklinisk og klinisk nevrovitenskapelig forskning. Det er viktig for oss å opprettholde vår sterke interne forsknings- og utviklingsorganisasjon, samtidig som vi bygger eksterne allianser for å komplementere vår interne ressurser, slik at vi utnytter de økte mulighetene som tilbys av nyskapende teknologier.

Sammen med andre selskaper og akademia er Lundbeck involvert i arbeidet med å oppdage nye molekyler og biomarkører innen hjernesykdommer. Pålitelige biomarkører er kun kjent til en viss grad. Størst fremskritt er sett innen nevrologiske lidelser som Alzheimers sykdom og Parkinsons sykdom, og i mindre grad for psykiatriske lidelser. Verken blodprøver eller hjernescanning klarer å skille mellom om noen f.eks. har depresjon eller en bipolar lidelse. Pålitelige biomarkører vil øke sannsynligheten for at et molekyl virker der det skal og påvirker sykdomsutviklingen. Dette vil dermed redusere antall molekyler (NCE) som mislykkes i klinisk utprøving for hjernesykdommer.
 
Lundbeck samarbeider med genetikkfirmaet 23andMe, Inc. og tankesmia Milken Institute, i en stor ny studie for å øke forståelsen av de underliggende årsakene til depresjon og bipolar lidelse. Denne studien undersøker videre hvordan disse sykdommene og hjernens funksjoner, som oppmerksomhet og beslutningsprosesser, er relatert til genetikk.

Et annet eksempel er vår deltakelse i RADAR-CNS samarbeidet, med muligheten for å utvikle nye måter å overvåke sykdommer som depresjon, epilepsi og multippel sklerose ved bruk av bærbare enheter og smarttelefon teknologi. Slike allment tilgjengelige enheter kan få fram detaljer som tidligere var uoppnåelige om pasientens nåværende tilstand uten at pasienten er fysisk tilstede, 

Fremtidig plattform

Vår FoU-strategi gir oss en fremtidig plattform hvor Lundbeck kan oppdage og utvikle legemidler med klar dokumentert effekt på biologisk definerte pasientgrupper. Dette er blant annet basert på vår digitale tilnærming for å optimalisere behandlingen av hjernesykdommer. Det forventes at samfunnets etterspørsel etter slike nye typer legemidler vil øke.

Nylig kunne en stor studie av post mortem hjerner avsløre særegne molekylære spor hos personer med psykiske lidelser*. En internasjonal forskningsgruppe har rapportert at fem ulike psykiske lidelser har mønstre av gen-aktivitet som ofte overlapper, men også varierer, i sykdomsspesifikke - og noen ganger ikke-intuitive måter. Resultatene kan en dag føre til diagnostiske tester og innovative behandlinger.

Vår FoU-organisasjon

Som et mellomstort legemiddelfirma deler vi felles verdier i måten vi jobber på over hele verden og holder et klart fokus på vår FoU-strategi. Lundbecks forskning er basert på innsatsen fra tverrfaglige kompetente prosjektgrupper, interne spesialister innen hjernesykdommer, samt toppmoderne teknologi. Vi jobber i nye, velutstyrte laboratorier. I hver prosjektgruppe integreres den nyeste viten innen FoU-disipliner med erfaring fra klinisk praksis og behandlingsbehov.

Global tilstedeværelse

Lundbeck har en internasjonal FoU-organisasjon som består av mer enn 800 dedikerte FoU-ansatte. Forskningsorganisasjonen er lokalisert i København, Danmark. Utviklingsavdelingen sitt hovedkontor er også lokalisert i København, mens klinisk forskning og regulatorisk personell er spredt over hele verden.

Respekt for individet

I Lundbeck jobber vi sammen som enkeltpersoner mot felles mål. Vi søker kontinuerlig å utvikle og forbedre våre vitenskapelige og personlige ferdigheter og kvalifikasjoner. Dette gjør at vi kan fremme karrieremuligheter for den enkelte, samt opprettholde og utvikle vår kompetanse som en organisasjon. Publisering av vitenskapelige resultater er en naturlig del av vår deltakelse som aktive medlemmer i det internasjonale forskersamfunnet.

Utvikling av nytt legemiddel

Antall molekyler / Antall pasienter

*Gandal et al., Science 359, 693-697, 2018

Bivirkningsrapportering

Lundbecks pipeline

Få en fullstendig oversikt over Lundbecks pipeline

les mer
Cookie Policy
Du er iferd med å forlate lundbeck.no