Kommunikasjonspolitikk

Lundbeck ønsker å bidra til en åpen, konstruktiv og kontinuerlig dialog med våre interessenter basert på likeverd og gjensidig respekt.

Vår hensikt er klar: Vi er utrettelig dedikert til å gjenopprette hjernens helse, slik at hver person kan være sitt beste.

Vi er overbevist om at tillit mellom Lundbeck og våre interessenter er fundamentalt for selskapets suksess og fremtidige utvikling. Vi tror også at tillit er bygget på kommunikasjon og vilje til dialog.

Vi ønsker å bidra til en åpen, konstruktiv og kontinuerlig dialog med våre interessenter basert på likeverd og gjensidig respekt.

Vi oppfordrer våre interessenter til å vise interesse for Lundbeck’s aktiviteter og få en klar forståelse av Lundbeck’s formål, visjon, strategi og resultater.

Cookie Policy
Du er iferd med å forlate lundbeck.no