Fakta om Lundbeck

Om Lundbeck

Lundbeck er et globalt legemiddelselskap som har som sitt fremste mål å forbedre livskvaliteten til mennesker som lever med psykiatriske og nevrologiske sykdommer. Lundbeck er engasjert i forskning, utvikling, produksjon, markedsføring og salg av legemidler over hele verden. Selskapets produkter retter seg mot psykiatriske og nevrologiske lidelser.

Mer informasjon om Lundbeck Norge

Hjernesykdommer

Ifølge Verdens Helseorganisasjon, WHO, lever mer enn 700 millioner mennesker i verden hjernesykdommer.1 Dette er alvorlige og livstruende sykdommer som påvirker livskvaliteten til pasienter og deres pårørende.

Da disse sykdommene også innebærer helseøkonomiske kostnader, er det viktig for samfunnet at det utvikles nye og bedre legemidler. I løpet av de siste 50 årene har nye legemidler revolusjonert mulighetene for behandling, men det finnes fremdeles et stort behov for nye og innovative behandlinger.

Mer informasjon om sykdommene

Forskning og utvikling

Fokus på forskning og utvikling er viktig for Lundbeck for å forbedre behandlingen for mennesker som lever med hjernesykdommer. Vi har mer enn 800 høyt utdannede spesialister ansatt i våre forsknings- og utviklingsavdelinger. Vi samarbeider med strategiske partnere over hele verden for å sikre et best mulig grunnlag for innovasjon og utvikling av nye behandlingsløsninger. 

Mer informasjon om utvikling av legemidler

Legemidler

Lundbeck markedsfører en rekke ulike legemidler for behandling av hjernesykdommer. De sist lanserte legemidlene er: Brintellix® (depresjon) og Abilify Maintena® (schizofreni). 

Les mer om produkter

Nøkkeltall

Lundbeck har ca. 5000 ansatte verden over. Vi har ansatte i mer enn 50 land og legemidlene våre er registrert i mer enn 100 land. Vi har produksjonsanlegg i Danmark, Frankrike og Italia, samt forskningssenter i Danmark. Lundbeck hadde i 2018 en omsetning på ca. 18.1 milliarder DKK.

Flere nøkkeltall
 

Ledelse

Lundbeck’s øverste ledelse består av Executive Management (6 medlemmer) som ledes av Deborah Dunsire, President og CEO.

Mer informasjon om ledelsen

Markedsdata

I 2018 kom 17% av våre inntekter fra Europa, 63% fra USA og 20% fra internasjonale markeder.

Historie

Lundbeck ble grunnlagt som firma av Hans Lundbeck i 1915. Siden den gang har firmaet utviklet seg og vokst kraftig. I dag er det blant Danmarks største selskaper. I løpet av det forrige århundre ble millioner av mennesker behandlet med våre legemidler. Det er komplisert og utfordrende å utvikle bedre behandling for hjernesykdommer, men vi beholder vårt fokus for å sikre et bedre liv for mennesker som lever med hjernesykdommer.

Mer informasjon om vår historie

Eierskap

I 1999 ble Lundbecks aksjer notert på børsen i København. Lundbeck Foundation, som årlig deler ut ca. 500 millioner DKK til ulike forskningsområder, eier ca. 70% av aksjene i Lundbeck, mens de gjenstående 30% omsettes på børsen.

Gjeldende markedspris og markedsverdi

 

1 http://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2016/01/2012_IFPMA_Position_Paper_on_MNDs.pdf

 

Cookie Policy
Du er iferd med å forlate lundbeck.no