MADRS

Et opplæringsprogram i bruk av MADRS-skjemaet. Intervju av lett, moderat og alvorlig deprimert pasient. Mens du lytter til samtalene, fyller du selv ut MADRS skjemaet basert på pasientens svar. Filmene kan benyttes som en innføring i bruk av MADRS, så vel som en generell kvalitetssikring av seg selv.

Hvis du ønsker å vite mer om dette kvalitetssikringsverktøyet:

Finn Håkon Rødland

Finn Håkon Rødland

Marketing Project Manager

Tel +47 48207525

E-post

Cookie Policy
Du er iferd med å forlate lundbeck.no