RXULTI®

Denne videopresentasjonen vil gi en introduksjon av RXULTI® (brekspiprazol); et antipsykotikum i tablettform til behandling av voksne pasienter med schizofreni.

Bivirkningsrapportering

Cookie Policy
Du er iferd med å forlate lundbeck.no