Noen pasienter dør 20 år for tidlig. Må vi akseptere det?

Hjernerådet og Nansen Neuroscience Network

VIDEO fra møtet her

«Mennesker som strever med alvorlige psykiske utfordringer og ruslidelser lever opptil 20 år kortere enn befolkningen for øvrig. Tjue år. Tar vi det egentlig innover oss? Jeg mener at dette er en av de største og styggeste ulikhetene vi har i landet vårt.»

Dette sa helseminister Bent Høie i sin sykehustale i januar i år. Det er ikke vanskelig å være enig med han. Denne store ulikheten er temaet for møtet som Hjernerådet og Nansen Neuroscience Network arrangerer på Litteraturhuset i Oslo onsdag 8. mai. Må det virkelig være slik at noen får et så mye kortere liv? Vi må da kunne gjøre noe med dette? Men hva?

Psykisk sykdom har med hjernen å gjøre, og fagfolk vil belyse tematikken. Vi har også med oss sentrale politikere og representant fra brukerne. Sammen vil vi drøfte hva vi kan gjøre for å gi mennesker med psykiske sykdommer et bedre liv.

 

Agenda

Møteleder: Martin Tesli, forsker ved Folkehelseinstituttet

16.30 - Mat og mingling

17.00 - Velkommen

Bjarte Reve, Daglig leder, Nansen Neuroscience Network

Aud Kvalbein, Daglig leder, Hjernerådet

17.05 - Hvorfor dør pasienter med schizofreni 15-20 år før andre?

Ulrik Malt, professor emeritus i psykiatri, leder av Norsk psykiatrisk forening

17.30 - Bedre helse for mennesker med psykisk sykdom: Betydningen av pakkeforløp og somatisk oppfølging av pasientene.

Petter Andreas Ringen, spesialist i psykiatri og avdelingsoverlege ved OUS                                

18.00 - Psykiatrien i dag - politiske satsinger for å bedre situasjonen

- Arbeiderpartiets politikk innen psykisk helse.

Invild Kjerkhol, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet

- Regjeringens politikk innen psykisk helse. 

Sveinung Stensland, stortingsrepresentant for Høyre

- Pasientens perspektiv – Hva tenker Rådet for psykisk helse om den politiske satsingen?

Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse 

18.30 - Psykiatrien i dag: Paneldebatt

Debattleder: Martin Tesli 

19.00 - Avslutning

 

Dato/Sted: 8. mai 2019; Litteraturhuset i Oslo

Arrangører: Hjernerådet og Nansen Neuroscience Network. I samarbeid med Janssen og Lundbeck.

Cookie Policy
Du er iferd med å forlate lundbeck.no