Lundbeck Webinar

Vi har gleden av å invitere deg til flere spennende fagwebinarer på den digitale plattformen Zoom denne våren. Webinarene er gratis og foregår «live», og det er mulighet for diskusjoner og aktiv deltakelse underveis, på samme måte som et tradisjonelt møte.

Vi håper du finner programmet interessant. Du kan melde deg på webinarene ved å sende oss en e-post eller klikke på linkene nedenfor. Møtene er ”åpne” 30 minutter før tiden!

Slik deltar du på webinarene:
Klikk på LINK for å delta

Du kan se opptak fra de webinarene som ble holdt 16. april, 23. april, 7. mai og 14. mai

Webinar 1: "De evinnelige selvmordsrisikovurderingene" - Psykologspesialist og forsker Fredrik A. Walby
Klikk for å se opptaket

Webinar 2: "Pasienter det er vanskelig å like og vanskelig å diagnostisere" - Psykiater og seniorrådgiver Randi Rosenqvust
Klikk for å se opptaket

Webinar 3: "Variasjon i effekt av psykofarmaka - betydning av interaksjoner og farmakogenetikk" - Professor Espen Molden
Klikk for å se opptaket

Webinar 5: "Emosjonell avflatning hos pasienter med depresjon - klinisk erfaring og nevrofysiologiske forklaringer" ved Roger McIntyre:
Klikk for å se opptaket

Send en e-post til norway@lundbeck.com om du har spørsmål i forkant av møtene.

Cookie Policy
Du er iferd med å forlate lundbeck.no