Lundbeck Webinar

Vi har denne våren hatt gleden av å invitere deg til flere spennende fagwebinarer på den digitale plattformen Zoom. Det er planlagt ytterligere webinarer etter sommeren, og i påvente av disse kan du gjenoppleve noen av de webinarene som er avholdt via linkene nedenfor. Vi Zoomes igjen etter sommeren!

Webinar 1: "De evinnelige selvmordsrisikovurderingene" - Psykologspesialist og forsker Fredrik A. Walby
Klikk for å se opptaket

Webinar 2: "Pasienter det er vanskelig å like og vanskelig å diagnostisere" - Psykiater og seniorrådgiver Randi Rosenqvust
Klikk for å se opptaket

Webinar 3: "Variasjon i effekt av psykofarmaka - betydning av interaksjoner og farmakogenetikk" - Professor Espen Molden
Klikk for å se opptaket

Webinar 5: "Emosjonell avflatning hos pasienter med depresjon - klinisk erfaring og nevrofysiologiske forklaringer" ved Professor Roger McIntyre
Klikk for å se opptaket

Webinar 6: "Myter om depresjon, og hva er fremtiden?" ved Professor og seniorforsker Lars Tanum
Klikk for å se opptaket

Du kan melde din interesse for de kommende webinarene etter sommeren ved å sende en e-post til norway@lundbeck.com

Cookie Policy
Du er iferd med å forlate lundbeck.no