Lundbeck Webinar

Så langt i år har over 400 helsepersonell deltatt på våre åtte fagwebinarer innen psykiatri. Det er åpenbart behov og interesse for dypere kunnskap og deling av kliniske erfaringer. Nedenfor finner du høstens program. Håper du og dine kolleger finner temaer som er verdt en effektiv ettermiddagstime foran skjermen. Vel møtt!

WEBINAR 3 HØSTEN 2020

24. november kl. 18-19

Hvordan være forberedt hvis din pasient tar suicid?

Bo Skagen er spesialist i psykiatri på Spesialistsenteret på Straume, Helse Bergen HF.

Gå inn på denne linken for å delta: bigmarker.com/lundbeck/webinar3


Gå inn på denne linken for å se alle webinarene: bigmarker.com/lundbeck

Opptak fra vårens og høstens webinarer:

HØSTEN 2020

Webinar 2: "Risikohåndtering av pasienter/personer med høy risiko for nye voldshandlinger" - Psykiater og seniorrådgiver Randi Rosenqvist
Klikk for å se opptaket

Webinar 1: "Hva bør du vite om psykopati?" - Psykiater og seniorrådgiver Randi Rosenqvust
Klikk for å se opptaket

VÅREN 2020

Webinar 5: "Emosjonell avflatning hos pasienter med depresjon - klinisk erfaring og nevrofysiologiske forklaringer" ved Professor Roger McIntyre
Klikk for å se opptaket

Webinar 3: "Variasjon i effekt av psykofarmaka - betydning av interaksjoner og farmakogenetikk" - Professor Espen Molden
Klikk for å se opptaket

Webinar 2: "Pasienter det er vanskelig å like og vanskelig å diagnostisere" - Psykiater og seniorrådgiver Randi Rosenqvist
Klikk for å se opptaket

Webinar 1: "De evinnelige selvmordsrisikovurderingene" - Psykologspesialist og forsker Fredrik A. Walby
Klikk for å se opptaket

 

Meld din interesse for kommende webinarene ved å sende en e-post til norway@lundbeck.com

Cookie Policy
Du er iferd med å forlate lundbeck.no