Fra generasjon prestasjon til generasjon depresjon

Hjernerådet og Nansen Neuroscience Network

«Mange unge opplever utfordringer med psykisk helse. Det kan være ganske midlertidige problemer som de fleste erfarer. Men problemene kan også utvikle seg til lidelser som må behandles av leger.»

Tirsdag 4. februar arrangerer Hjernerådet og Nansen Neuroscience Network et møte om dette på Kulturhuset i Youngs gate 6, Oslo. Fra generasjon prestasjon til generasjon depresjon har vi kalt temaet som setter fokus på unges psykiske helse. Temaet er også aktuelt fordi Stortinget for tiden diskuterer barn og unges psykiske helse. Hjernerådet og Nansen Neuroscience Network har laget programmet og står ansvarlig for det.

På møtet treffer du Tonje Granmo som selv har hatt psykiske problemer i ungdommen. Hun har også opplevd mobbing. I dag er hun leder for Mental Helse Ungdom Oslo. Hun leder også brukerrådet ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus.

Etter brukerstemmen slipper fagfolk til: Fastlege og spesialist i allmennmedisin Kari Løvendahl Mogstad ved Munkholmen legesenter, og Cecilie Lillehagen og Kristin Holseth som begge er overleger og spesialister i barne- og ungdomspsykiatri ved Oslo Universitetssykehus. De snakker om hvordan de opplever å møte unge som sliter psykisk, og hvilken fagkunnskap de kan bruke for å hjelpe best mulig.

Rett før vårt møte skal Stortinget etter planen drøfte regjeringens Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. Stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad (V) orienterer oss om politikernes diskusjoner og endelige vedtak. Grimstad sitter i Stortingets Helse- og omsorgskomité.

Etter hvert innlegg blir det anledning til å stille spørsmål til innlederne.

Møtet er gratis. Kom gjerne rett fra jobb, vi begynner med en matbit. Det er påmelding til møtet pga. matbestillingen. Send din påmelding til: bjarte.reve@nansenneuro.net

 

Program før møtet 4. februar 2020 kl. 16.30 - 19.00, 

Sted: Kulturhuset, Youngs gate 6, Oslo

Fra generasjon prestasjon til generasjon depresjon

Mange unge sliter med psykisk helse. Hvordan kan vi påvirke positivt for å styrke den psykiske helsen til våre unge? Og hvordan møter vi situasjonen når påkjenningene er blitt så store at det utvikler seg til psykiske lidelser?

Kl. 16.30-17.00: Mat og mingling

Kl. 17.00-17.05: Velkommen v/ møteleder Elena Soroka, overlege på Ahus

Kl. 17.05-17.25: Hvordan er det å være ung og slite med psykisk helse? Hva ønsker vi unge oss fra de voksne? v/ Tonje Granmo, leder av Mental Helse Ungdom Oslo, og leder av brukerrådet ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus

Spørsmål og svar

Kl. 17.25-17.50: Ungdom og psykisk helse – slik vi kjenner det som fastleger i kontakt med folk v/ Kari Løvendahl Mogstad, spesialist i allmennmedisin og fastlege på Munkholmen legesenter, universitetslektor ved NTNU, forfatter.

Spørsmål og svar

Kl. 17.50-18.00: Kaffepause og mingling

Kl. 18.00-18.25: Når psykiske utfordringer blir til psykiske lidelser som må behandles v/ Cecilie Sollihagen og Kristin Holseth. Begge er overleger og spesialister i barne- og ungdomspsykiatri, Oslo Universitetssykehus.

Spørsmål og svar

Kl. 18.25-18.50: Slik tenker politikerne! Om Stortingets behandling av regjeringens Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse v/ stortingspolitiker og medlem av Stortingets helse- og omsorgskomite Carl Erik Grimstad (V)

Spørsmål og svar

18.55-19.00: Kort oppsummering ved møteleder. Slutt.

 

Møtet arrangeres av Hjernerådet og Nansen Neuroscience Network i samarbeid med legemiddelfirmaene H. Lundbeck AS og Janssen.

Cookie Policy
Du er iferd med å forlate lundbeck.no