Abilify Maintena®

Denne videopresentasjonen vil gi en introduksjon av Abilify Maintena® (aripiprazol); et antipsykotikum i depotform som er indisert for vedlikeholdsbehandling av schizofreni hos voksne pasienter stabilisert med oral aripiprazol.

Cookie Policy
Du er iferd med å forlate lundbeck.no