1915-1925

De beginjaren

1915-1925

Op 14 augustus 1915 begon Hans Lundbeck een klein bedrijf in Kopenhagen. Het eerste personeelslid dat hij aan nam, was een jongedame die meermalen landskampioene machineschrijven, op de typmachine, was geweest. Later zou zij zijn echtgenote worden en de Lundbeck-stichting gaan oprichten.

Vanuit de hoofdstad van Denemarken handelde dit bedrijf in van alles: van machines, koekjes, snoep, zoetmiddelen, bioscoopapparatuur en camera’s tot aan fotopapier, aluminiumfolie en stofzuigerverhuur toe.

Hans Lundbeck (1885-1943).

Grete Lundbeck (1900-1965).

In 1924 werd Eduard Goldschmidt in dienst genomen. Hij vormde een aanwinst voor het bedrijf met zijn ervaring op het gebied van fabricage van chemische stoffen en geneesmiddelen en bracht verscheidene agentschapscontracten mee voor geneesmiddelen, zoals zetpillen en pijnstillers. Ook eau de cologne en crèmes werden aan het productenaanbod toegevoegd en het bedrijf schafte de eerste pillenpersmachine aan.

Eduard Goldschmidt (1901-1950).

Wetenswaardigheden

Slachtoffers tijdens de Eerste Wereldoorlog stelden neurologen tegen wil en dank in staat tot onderzoeksmogelijkheden die voorheen onbekend aan artsen waren geweest. Bij deze patiënten hadden neurologen gelegenheid om lichamelijke en psychische stoornissen te observeren die het gevolg van oorlogsletsel waren. Hierdoor wisten zij een verband te leggen tussen onderdelen van het centrale zenuwstelsel en specifieke lichaamsfuncties. In 1917 beschreef Wagner Ritter von Jauregg de eerste behandeling van de oorzaak van de psychiatrische aandoening dementia paralytica door middel van inenting met de malariaparasiet. In 1920 voerde Otto Loewi voor het eerst een experiment uit dat aantoonde dat zenuwprikkelgeleiding een chemisch proces betreft. In 1922 ging men voor het eerst schizofreniepatiënten met de ‘Somnifen-slaaptherapie’ behandelen. Hierbij diende men deze patiënten grote doses van het barbituraat Somnifen toe, waardoor zij wekenlang ononderbroken sliepen (‘Dauerschlaf’).

Eigen productiehallen

1926-1935

In de beginjaren fungeerde het bedrijf van Hans Lundbeck als een handelsonderneming, maar vanaf halverwege de jaren twintig werden allerlei geneesmiddelen aan het productaanbod toegevoegd.

In 1933 behaalde Lundbeck met zijn chemische producten een omzet van 42.000 Deense kronen, terwijl het omzetbelang van overige assortimentsproducten afnam.

In de jaren dertig begon Lundbeck met eigen productie en verpakking van geneesmiddelen in Denemarken. De toenemende productie vergde meer ruimte en meer werknemers. Voor Lundbeck brak een tijdperk van groei aan.

In 1927 verhuisde Lundbeck naar een nieuw en groter kantoorgebouw in het stadscentrum van Kopenhagen.

Wetenswaardigheden

In 1929 demonstreerde Hans Berger de eerste elektro-encefalograaf, een apparaat dat de elektrische activiteit van de menselijke hersenen registreert en deze afleesbaar maakt in een elektro-encefalogram (eeg, hersenfilm). Zijn uitvinding maakt tegenwoordig deel uit van routinediagnostiek in de neurologie en psychiatrie en vormt een onmisbaar instrument bij hersenonderzoek. In 1933 deed Manfred Sakel verslag van zijn eerste experimentele bevindingen rondom het nut van behandeling door middel van een insulineshock bij schizofrene patiënten in Berlijn. Men werkte aan de ontwikkeling van somatische behandeling van geestelijke aandoeningen, zoals elektroconvulsietherapie (ECT, ‘elektroshockbehandeling’) en psychochirurgie. Deze behandelingen gingen uit van een biologisch model dat veronderstelt dat een psychiatrische aandoening het gevolg van een verstoord biologisch evenwicht is en in dat opzicht met een somatische ziekte te vergelijken is. In de jaren dertig ontwikkelde Wilder Penfield samen met zijn vakgenoot Herbert Jasper de ‘Montreal-procedure’, waarbij hij bij patiënten met ernstige epilepsie zenuwcellen vernietigde in het hersengebied waar de epileptische aanval ontstaat. Voorafgaand aan zijn neurochirurgische ingreep prikkelde hij de hersenen met elektrische sondes op geleide van de reactie van de patiënt op de operatietafel, die bij volledig bewustzijn en slechts lokaal verdoofd was. Dit stelde hem in staat extra nauwkeurig de hersengebieden te lokaliseren die verband houden met de epilepsieaanval, waardoor hij ongewenste neveneffecten van de ingreep wist te reduceren. Tot op de dag van vandaag wordt deze procedure zo verricht.

Eerste eigen bedrijfsproduct

1936-1945

In 1937 nam Lundbeck de apotheker Oluf Hübner als eerste wetenschappelijk medewerker in dienst. Deze man bracht farmaceutische producten het bedrijf binnen en initieerde de eerste contacten tussen Lundbeck en de artsenstand.

In 1937 ontwikkelde Lundbeck samen met het biologisch instituut van de Carlsberg-stichting het eerste eigen bedrijfsproduct: Epicutan®, bestemd voor wondherstel. Lundbeck had hier groot succes mee en ontwikkelde zo zelfvertrouwen en internationale ambities om verdere onderzoeksmogelijkheden te verkennen – een drijfveer die het bedrijf tot op de dag van vandaag kenmerkt. Omwille van meer productiecapaciteit verhuisde het bedrijf in 1939 naar Valby, een randgemeente van Kopenhagen, waar het hoofdkwartier van Lundbeck zich nog steeds bevindt. Onder leiding van Oluf Hübner zette Lundbeck zijn eerste onderzoeksinstituut voor chemie aan het werk. Dit bood ruimte voor de ontwikkeling van Lucosil®, een middel tegen urineweginfecties. Inmiddels telde het bedrijf 45 werknemers.

Poul Viggo Petersen (1920-1988).

Bedrijfsgebouwen aan de Ottiliavej 7 in de Deense stad Valby.

Hans Lundbeck overleed in 1943 en Poul Viggo Petersen werd in dienst genomen om bij Lundbeck farmaceutisch onderzoek op poten te zetten. Hij reisde in 1946 naar Duitsland om daarvandaan een chemische stof mee terug te nemen waaruit Lundbeck een sterke pijnstiller zou gaan ontwikkelen: Ketogan®, tweemaal zo krachtig als morfine. De verkoop van Ketogan® voerde het bedrijf een nieuw tijdperk van forse groei binnen, jaren waarin een internationale afzetmarkt belangrijker bleek te worden dan de landelijke.

Wetenswaardigheden

In 1935 voerde de Portugese neuroloog Egas Moniz de eerste lobotomie ter wereld uit. In het jaar hierop verrichtten Walter Freeman en James W. Watts deze hersenoperatie voor het eerst in de Verenigde Staten. Men stelde zich met deze neurochirurgische ingreep tot doel gewelddadige en emotioneel ongeremde patiënten te kalmeren en aanvankelijk leek lobotomie hier een prima oplossing voor te zijn. Echter, de sterftekans bij lobotomie bedroeg 25 procent en niet zelden leidde de ingreep ertoe dat patiënten hun driften niet onder controle konden houden en onnatuurlijk kalm en wezenloos werden, zonder enig blijk van een gevoelsleven. Naarmate psychofarmaca gangbaarder werden, koos men minder en minder voor deze ingreep. In 1949 ontving Egas Moniz de Nobelprijs voor zijn werk. In 1936 voerden de Italiaanse artsen Ugo Cerletti en Lucio Bini bij een schizofrene patiënt de eerste elektroconvulsietherapie (ECT, ‘elektroshock’) met een gewenst resultaat uit. De behandeling raakt al spoedig ingeburgerd en werd voornamelijk toegepast in de Verenigde Staten en in Europa. Ook al werd deze behandeling in de beginjaren nogal eens onzorgvuldig ingezet, nog steeds passen artsen de ingreep toe, zij het in verregaand aangepaste vorm. In 1937 deden H. Houston Merritt en Tracy J. Putnam verslag van een opmerkelijk resultaat van de inzet van fenytoïne bij de behandeling van majeure absence-epilepsie en partiële epilepsie met daling van de cognitie met optreden van psychische fenomenen.

Toenemend neurowetenschappelijk onderzoek

1946-1955

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog voerde Lundbeck de onderzoeksactiviteiten op om zo de basis te leggen voor geneesmiddelen die het bedrijf later wereldberoemd zouden gaan maken.

Aan het begin van de jaren vijftig telde Lundbeck 180 werknemers.

Lundbeck nam Ladislaus Szabo als medisch microbioloog in dienst. Szabo droeg bij aan de ontwikkeling van de eerste antibiotica, Tyrosolvin en Tyrosolvetter, geïntroduceerd door Lundbeck in de vroege jaren vijftig. Het productaanbod aan antibiotica bezorgde Lundbeck een concurrerende positie in zowel de Verenigde Staten als op overige buitenlandse afzetmarkten.

In 1954 werd de Lundbeck-stichting opgericht door Grete Lundbeck, de weduwe van bedrijfsoprichter Hans Lundbeck, met als doel het bedrijf te consolideren en uit te breiden en voorts fondsen te ontwikkelen voor primair wetenschappelijke doeleinden en de strijd tegen ziekten. In 1954 zette Lundbeck zijn eerste schreden in de wereld van de psychiatrie met een verkooplicentie voor het middel Lacumin®, dat werd ontwikkeld door het Duitse farmaceutische bedrijf Chemische Fabrik Promonta. Helaas bleek dit middel geen commercieel succes te zijn, maar het motiveerde Lundbeck om geneesmiddelen te ontwikkelen voor de behandeling van psychiatrische aandoeningen.

In 1954 zette Lundbeck zijn eerste schreden in de wereld van de psychiatrie met een verkooplicentie voor het middel Lacumin®, dat werd ontwikkeld door het Duitse farmaceutische bedrijf Chemische Fabrik Promonta.

In 1950 werd het bedrijf Lundbeck genoteerd aan de aandelenbeurs met een aandelenkapitaal van 1 miljoen Deense kronen.

Wetenswaardigheden

De Zwitserse fysioloog Walter Rudolf Hess won in 1949 de Nobelprijs voor het in kaart brengen van hersengebieden die inwendige organen aansturen. Hierbij gebruikte hij hersenstimulatietechnieken die eind jaren twintig waren ontwikkeld en waarbij men specifieke hersengebieden met elektroden prikkelt. Dit stelde hem in staat het verband te ontdekken tussen bepaalde hersengebieden en fysiologische reacties. Zo kon hij door prikkeling van de hypothalamus bij patiënten opwinding of juist sufheid veroorzaken, afhankelijk van het te prikkelen gebied. In ditzelfde jaar 1949 ontdekte de Australische psychiater J.F.J Cade de toepassingsmogelijkheid van lithiumcarbonaat, een lithiumverbinding, ter beïnvloeding van psychische functies. Dit luidde het tijdperk van de psychofarmacologie in. In de jaren vijftig ontwikkelde men diverse antipsychotica die een patiënt dan wel niet van waanvoorstellingen genazen, maar die wel symptomen van een psychose konden bestrijden. In 1952 werd het eerste antipsychoticum geïntroduceerd: het geneesmiddel chloorpromazine, ontwikkeld in Frankrijk en in veel landen bekend onder de naam Thorazine.

Het eerste antipsychoticum

1956-1965

In 1959 bracht Lundbeck Truxal® uit, een van de eerste antipsychotica ter wereld. Dit middel werd in de jaren zestig en zeventig het best verkochte product van Lundbeck. Hiermee brak een nieuw tijdperk aan voor antipsychotica van Lundbeck.

Het succes van Truxal® voor de behandeling van schizofrenie dwong tot extra productiecapaciteit. In 1961 kocht Lundbeck een voormalige zuivelfabriek in de Deense plaats Lumsås om daar de productie van actieve bestanddelen aan te vangen.

Mannen aan het werk in het gebouw in Lumsås.

Bedrijfslocatie Valby – hoofdingang vóór 1964.

Aan het begin van de jaren zestig introduceerde Lundbeck het antidepressivum Sarotex®. Hiermee ging Lundbeck een rol spelen bij de ontwikkeling van antidepressiva, wat later zou leiden tot de ontdekking van citalopram en de ontwikkeling van Cipramil®.

Wetenswaardigheden

In de late jaren vijftig was imipramine het eerste tricyclische antidepressivum dat ontwikkeld werd. Tijdens het eerste internationale congres voor neurofarmacologie, in september 1958 in Rome, besprak dr. Freyhan, arts en tevens onderzoeker aan de universiteit van Pennsylvania (V.S.), het effect van imipramine bij een groep van 46 patiënten van wie de meesten de diagnose ‘depressieve psychose’ hadden gekregen. Deze patiënten waren voor het onderzoek geselecteerd op grond van symptomen als depressieve apathie, motorische vertraging en lusteloosheid.

Wereldwijde groei

1966-1975

In de periode 1960-1970 verdubbelde het aantal werknemers tot 680, van wie zo’n 100 buiten Denemarken. Zo werd Lundbeck een internationaal bedrijf. Het opende vestigingen in New York en Parijs en in 1972 werd in de Engelse stad Luton het bedrijf Lundbeck Ltd. opgericht.

Olaf Hübner, de inspirator aan wie Lundbeck dertig jaar lang een gestage vooruitgang in onderzoek en ontwikkeling te danken heeft gehad.

In de jaren zestig ondernam Olaf Hübner, als drijvende kracht achter de gestage voortgang in onderzoek en ontwikkeling, steeds meer zakenreizen. Na een handelsreis naar Canada en de Verenigde Staten deed hij Japan aan om daar contacten te leggen met wetenschappers en farmaceutische bedrijven.

Dankzij contacten die Olaf Hübner zo vaardig in Japan had gelegd ter bevordering van eigen producten van Lundbeck en tevens om licenties voor nieuwe geneesmiddelen te verwerven, kon Lundbeck in 1969 de eerste Japanse vestiging in Tokio openen.

Het bedrijf opende nieuwe vestigingen in New York en Paris; in 1972 werd Lundbeck Ltd. gevestigd in de Engelse stad Luton.

In 1971 betrof 80 procent van de verkoop door Lundbeck de afzet van producten in het buitenland. In het navolgende boekjaar was het exportvolume verdubbeld.

Wetenswaardigheden

Naarmate de jaren zeventig verstreken, stelden ontwikkelingen in de scantechnologie artsen en onderzoekers tot hun genoegen in staat het inwendige van de hersenen in detail te bekijken zonder de schedel chirurgisch te hoeven openen. In 1972 bouwde G.N. Hounsfield bij EMI Limited of London het prototype van de CAT-scanner, een beeldvormend apparaat op basis van gecomputeriseerde axiale tomografie. De Amerikaanse arts-onderzoeker Raymond Damadian ontwikkelde de eerste scanner ter wereld op basis van kernspintomografie, de MRI-scanner (magnetic resonance imaging), tijdens zijn onderzoek naar mogelijkheden van magnetische resonantie voor analyse. In 1974 ontwikkelden M.E. Phelps, E.J. Hoffman en M.M. Ter Pogossian de eerste scanner op basis van positronemissietomografie (PET), een apparaat dat hersenactiviteit weergeeft. Artsen gebruiken PET-scans onder meer voor registratie van bloedcirculatie en zuurstofverbruik in de hersenen.

Focus op hersenziekten

1976-1985

Na zes decennia van groei en ontwikkeling op basis van een breed productaanbod besloot Lundbeck aan het einde van de jaren zeventig nevenactiviteiten en cosmetica-afdelingen stil te leggen om zich zo te kunnen specialiseren in het ontwikkelen en verhandelen van geneesmiddelen.

Aan het einde van de jaren tachtig concentreerde Lundbeck zijn strategische bedrijfseconomische focus verder door zich te richten op onderzoek en ontwikkeling, productie en verkoop van geneesmiddelen voor de behandeling van hersenziekten.

In de jaren tachtig concentreerde Lundbeck zich steeds meer op de ontwikkeling van geneesmiddelen die het centrale zenuwstelsel beïnvloeden.

Cipramil® in 70 landen

1986-1995

Het bedrijf Lundbeck groeide in de jaren negentig gestaag dankzij het succes van Cipramil®. Dit middel werd in meer dan zeventig landen geregistreerd voor behandeling van depressieve stoornis.

Klaus Bøgesø en het team dat escitalopram ontwikkelde.

Tegen de tijd dat het bedrijf Lundbeck 75 jaar bestond, in het jaar 1990, bedroeg de bedrijfsomzet 500 miljoen Deense kronen en telde het acht vestigingen met in totaal 739 werknemers, van wie 189 buiten Denemarken.

Het molecuul escitalopram.

Wetenswaardigheden

Aan het begin van de jaren negentig riep de Amerikaanse president George W. Bush de navolgende jaren uit tot ‘Decade of the Brain’, het ‘decennium van de hersenen’, wat aangaf dat hersengerelateerde ziekten nu ook in de politiek verdiende aandacht kregen. In 1993 ontdekte men het gen dat verantwoordelijk is voor de ziekte van Huntington. In 1994 ontvingen Alfred G. Gilman en Martin Rodbell gezamenlijk de Nobelprijs voor hun ontdekking van de eiwitgroep in menselijke cellen die wordt aangeduid met de term ‘G-proteïnegekoppelde receptoren (GPCR’s)’ en hun rol bij signaaltransductieprocessen. GPCR’s spelen een belangrijke rol in zowel het gezonde als het zieke lichaam, reden waarom veel nieuwe geneesmiddelen erop aangrijpen. In 1995 toonden Dr. John R. Marler en zijn medewerkers voor het eerst hoe de hersenen doeltreffend kunnen worden behandeld op het moment dat daarin een beroerte (hersenbloeding of -infarct) plaatsvindt.

Cipralex®, steeds belangrijker voor Lundbeck

1996-2005

Om het gestage succes te behouden intensiveerde Lundbeck de onderzoeksactiviteiten en produceerde het geneesmiddelen van andere farmaceutische bedrijven in licentie. Dit stelde Lundbeck in staat nieuwe geneesmiddelen te lanceren die andere geneesmiddelen konden vervangen zodra een patent daarop verliep.

Het bedrijf van Hans Lundbeck bereikte werkelijk volledige wasdom toen het in juli 1999 werd genoteerd aan de aandelenbeurs van Kopenhagen (KFX). Deze mijlpaal bood het bedrijf toegang tot nieuw kapitaal voor het geval dat er behoefte zou gaan ontstaan aan meer dochtermaatschappijen, waarvan er in het jaar 2000 dertig bestonden. Het bedrijf kreeg meer zichtbaarheid, kende meer belang verantwoordelijkheid aan management toe en voerde een nieuwe beloningswijze in door aandelen aan zijn werknemers te verstrekken. Cipralex®/Lexapro® werd in 2002 geïntroduceerd en in zo’n honderd landen wereldwijd gedistribueerd, om daarmee het belangrijkste handelsproduct van Lundbeck te worden.

Lundbeck opende in 1997 het Lundbeck-instituut om tegenwicht te bieden tegen hersenziekten door wereldwijde informatieverstrekking aan zorgprofessionals.

Feestelijke receptie op de dag van toetreding tot de aandelenbeurs in Kopenhagen (KFX) in 1999.

In 2003 nam Lundbeck het in Amerika gevestigde onderzoeksbedrijf Synaptic over, dat als onderzoekseenheid hiermee een bruggenhoofd naar de Verenigde Staten vormde. Het aantrekken van meer expertise rondom GPCR’s was een van de redenen voor overname van Synaptic, dat in dit domein gespecialiseerd was.

Verloop van de strategische groei

2006-2015

In 2008 betrad Lundbeck een nieuw pad van strategische groei door zich te transformeren van een voornamelijk Europees bedrijf tot een wereldwijd opererend bedrijf met activiteiten in tal van nieuwe afzetgebieden in het buitenland.

Aan het einde van 2013 telde Lundbeck zo’n 6000 werknemers in 57 landen.

In 2009 verwierf Lundbeck het bedrijf Ovation Pharmaceuticals, waarmee het nu beschikte over een eigen commercieel platform in de Verenigde Staten, ’s werelds grootste afzetgebied voor geneesmiddelen. Lundbeck nam tevens het Franse bedrijf Elaiapharm over, waardoor de productiecapaciteit toenam. In de Verenigde Staten werd Sabril® geïntroduceerd voor de behandeling van epilepsie.

Abilify Maintena® werd in 2013 in de Verenigde Staten geïntroduceerd voor de behandeling van schizofrenie.

In 2011 introduceerde Lundbeck Saphris®/Sycrest® voor de behandeling van schizofrenie en bipolaire stoornissen. Voorts vestigde Lundbeck een nieuw onderzoekscentrum in China en sloot het een belangrijke overeenkomst af met het Japanse bedrijf Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd. voor levering van innovatieve geneesmiddelen ter behandeling van psychiatrische aandoeningen. Patiënten in de Verenigde Staten met het epilepsiesyndroom van Lennox-Gastaut (LGS) kregen toegang tot nieuwe behandelmogelijkheden dankzij de introductie van Onfi®. In 2013 zette Lundbeck zijn eerste schreden in een nieuw gebied met de lancering in Europe van Selincro® voor de behandeling van alcoholafhankelijkheid.

In 2014 werd Brintellix® geïntroduceerd in de Verenigde Staten, verscheidene Europese landen en overige buitenlandse afzetmarkten voor de behandeling van depressieve stoornis.

In 2014 verstevigde Lundbeck zijn marktpositie in de Verenigde Staten door de overname van het bedrijf Chelsea Therapeutics en lancering van het middel Northera® voor behandeling van symptomatische neurogene orthostatische hypotensie (NOH). Lundbeck had er 75 jaar voor nodig om het eerste half miljard Deense kronen aan omzet te behalen. In de 25 jaren hierna nam het bedrijf dertigmaal in omvang toe – om in 2015, het jaar van de viering van 100 jaar Lundbeck, een omzet te bereiken van zo’n 135 miljard Deense kronen (medio 2015 ruim 18 miljard euro).

Wetenswaardigheden

In 2013 ontvingen Ernst Bamberg en zijn team de ‘Brain Prize’ van de Grete Lundbeck European Brain Research Foundation voor hun ontwikkeling van de optogenetica. Met behulp van deze revolutionaire techniek kunnen genetisch specifieke groepen van neuronen met licht worden in- of uitgeschakeld. Dit biedt niet alleen inzicht in de kenmerken van normale en abnormale neurale circuits, maar opent tevens de weg naar nieuwe behandelmogelijkheden voor hersenziekten.

Mijlpalen in productontwikkeling

In de afgelopen eeuw heeft Lundbeck wereldwijd faam gemaakt met het onderzoeken, ontwikkelen, produceren, positioneren en verhandelen van geneesmiddelen. Het huidige productaanbod richt zich op de behandeling van depressieve stoornis, angststoornissen, schizofrenie, alcoholafhankelijkheid, bipolaire-1 stoornis, epilepsie, de ziekte van Huntington, alzheimerdementie, de ziekte van Parkinson en symptomatische neurogene orthostatische hypotensie (NOH). Hierbij dient te worden opgemerkt dat niet alle producten door Lundbeck in alle landen op de markt zijn gebracht.

1937

Epicutan®

het eerste oorspronkelijke geneesmiddel van Lundbeck voor wondherstel, wordt geïntroduceerd.

1940

Lucosil®

wordt geïntroduceerd voor de behandeling van urineweginfecties.

1952

Ketogan®

wordt geïntroduceerd voor de behandeling van acute pijn.

1959

Truxal®

wordt geïntroduceerd voor de behandeling van schizofrenie.

1989

Cipramil®

wordt geïntroduceerd voor de behandeling van depressieve stoornis.

1996

Serdolect®

wordt geïntroduceerd voor de behandeling van schizofrenie.

2002

Cipralex®/Lexapro®

wordt geïntroduceerd voor de behandeling van depressieve stoornis en angststoornissen.

2003

Azilect®

wordt geïntroduceerd voor de behandeling van de ziekte van Parkinson.

Ebixa®

wordt geïntroduceerd voor de behandeling van alzheimerdementie.

2008

Xenazine®

wordt geïntroduceerd voor de behandeling van chorea bij de ziekte van Huntington.

2009

Sabril®

wordt geïntroduceerd voor de behandeling van epilepsie.

2011

Saphris®/Sycrest®

wordt geïntroduceerd voor de behandeling van schizofrenie en manische episodes bij een bipolaire stoornis.

2012

Onfi®

wordt geïntroduceerd voor de behandeling van het syndroom van Lennox-Gastaut (juveniele epilepsie).

2013

Abilify Maintena®

wordt geïntroduceerd voor de behandeling van schizofrenie.

Selincro®

wordt geïntroduceerd voor de behandeling van alcoholafhankelijkheid.

2014

Brintellix®

wordt geïntroduceerd voor de behandeling van depressieve stoornis.

Northera®

wordt geïntroduceerd voor de behandeling van symptomatische neurogene orthostatische hypotensie (NOH).

U staat op het punt de website www.lundbeck.nl te verlaten. Lundbeck draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze externe website. Door op "OK" te drukken wordt u doorgeleid en verlaat u de website www.lundbeck.nl. Indien u hier niet mee akkoord gaat drukt u op “Cancel” om op de website www.lundbeck.nl te blijven.