Communicatiebeleid

Lundbeck gaat graag een open en constructieve dialoog aan met alle belanghebbenden op basis van gelijkheid en wederzijds respect.

Ons doel is duidelijk: Wij zetten alle middelen in om de gezondheid van onze hersenen te herstellen, zodat iedereen op zijn of haar best kan zijn.

Wij zijn er vast van overtuigd dat het vertrouwen tussen Lundbeck en onze belanghebbenden van fundamenteel belang is voor het succes en de toekomstige ontwikkeling van het bedrijf. Wij geloven dat vertrouwen gebaseerd is op communicatie en bereidheid om een dialoog te voeren.

We willen een open en constructieve dialoog aangaan met alle belanghebbenden op basis van gelijkheid en wederzijds respect.

Wij stimuleren een nauwe betrokkenheid van onze belanghebbenden bij onze activiteiten om zo een duidelijk begrip te krijgen van de doelstellingen, overtuigingen, strategie en resultaten van Lundbeck.

U staat op het punt de website www.lundbeck.nl te verlaten. Lundbeck draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze externe website. Door op "OK" te drukken wordt u doorgeleid en verlaat u de website www.lundbeck.nl. Indien u hier niet mee akkoord gaat drukt u op “Cancel” om op de website www.lundbeck.nl te blijven.