Progress in Mind

מעל 700 מיליון איש ברחבי העולם לוקים במחלת מוח – מספר השווה ל-13% מעומס התחלואה הכלל עולמי . Progress in Mind היא המחויבות של Lundbeck להתמודד עם העומס הכלל-עולמי של תחלואת מוח.

יסודות ההתקדמות שלנו

תחלואת מוח היא בעיה בריאותית כלל-עולמית. ברצוננו להתייחס לסוגיה זו ולקרוא לשיפור המודעות לעומס הכלכלי והחברתי העצום שמייצגת תחלואת מוח על ידי טיפולים רפואיים משופרים והתמקדות מתמדת בצורכי המטופלים שנותרו ללא מענה.

מעמדנו הייחודי כמומחים למחלות מוח מאפשר לנו להגביר את המודעות לתחלואה ולאתגר את סדר היום הבינלאומי לקבל באופן נרחב יותר את המטופלים ולשפר את ההזדמנויות שלהם לקבל טיפול טוב יותר. 

המעורבות שלנו

התקדמות כלל-עולמית מחייבת גישה רב-ממדית עבור מטופלים הלוקים במחלת מוח. בראש ובראשונה, אנו ממשיכים לפתח טיפולים רפואיים חדשים ומשופרים, וממשיכים להתמקד במטופל ולוודא שיקבל הזדמנויות נוספות. אולם, אנו פועלים גם כדי לאמץ את המשימה בשני היבטים חיוניים אחרים: אנו מעודדים תמיכה מתוגברת במשפחות הנפגעות, ופעילים בקהילה כדי ליצור קבלה חברתית רחבה יותר של המטופלים.

כדי להגביר את המודעות ולמנוע סטיגמות, אנו משתמשים במעמדנו כמומחים למחלות מוח ומשתפים את הידע שלנו לגבי צרכים רבים בטיפול במחלות מוח שנותרו ללא מענה. אנו מגיעים הן לקהילות מקצועיות והן לקהילות של מטופלים כדי להציע הדרכה לגבי מחלות ותוכניות תמיכה, המיועדות לאנשי צוות רפואי, למטופלים ולבני משפחותיהם. הנוכחות הבינלאומית שלנו מאפשרת לנו לנייד מיזמים מקומיים מוצלחים ברחבי העולם כדי לחולל שינוי עבור מטופלים בכל מקום.

 

PIM MODEL

http://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2016/01/2012_IFPMA_Position_Paper_on_MNDs.pdf

 

אתה עומד לצאת מאתר לונדבק ישראל