Προϊόντα στην Ελλάδα

έρευνα φαρμάκου
  Ασθένεια Προϊόν Φύλλο οδηγιών χρήσης
  Αγχώδεις διαταραχές, κατάθλιψη

Brintellix® 5 mg δισκία

Προβολή
    Brintellix® 10 mg δισκία Προβολή
    Brintellix® 20 mg δισκία Προβολή
    Cipralex® 10mg ταμπλέτα   Προβολή
    Cipralex® 20mg ταμπλέτα  Προβολή
    Cipralex® 10mg/ml σταγόνες  Προβολή
    Seropram® 20mg ταμπλέτα  Προβολή
    Seropram® 40mg/ml σταγόνες  Προβολή
    Seropram® 40mg/ml ενέσιμο  Προβολή
   Σχιζοφρένεια & Ψύχωση Serdolect® 4mg ταμπλέτες  Προβολή
    Serdolect® 16mg ταμπλέτες  Προβολή
    Serdolect® 20mg ταμπλέτες  Προβολή
    Clopixol®
10mg ταμπλέτες
 Προβολή
    Clopixol®
25mg ταμπλέτες
 Προβολή
    Clopixol®
20mg/ml σταγόνες
 Προβολή
    Clopixol®
50mg/ml ενέσιμο
 Προβολή
    Clopixol®
200mg/ml ενέσιμο

 Προβολή

    Abilify Maintena® 400mg/ml ενέσιμο Προβολή    &  Οδηγίες Χορήγησης
   Διπολική διαταραχή Sycrest® 5mg ταμπλέτα  Προβολή
    Sycrest® 10mg ταμπλέτα  Προβολή
 

Εξάρτηση από το οινόπνευμα

Selincro® 18 mg δισκία

Προβολή
  Alzheimer Ebixa® 10mg ταμπλέτες Προβολή
    Ebixa® 5mg/ml πόσιμο Προβολή
Cookie Policy
Έξοδος από το lundbeck.gr