Προϊόντα στην Κύπρο

φάρμακα στον πάγο
  Ασθένεια Προϊόν Φύλλο οδηγιών χρήσης
  Αγχώδεις διαταραχές, κατάθλιψη

Brintellix® 5 mg δισκία

Προβολή
    Brintellix® 10 mg δισκία Προβολή
    Brintellix® 20 mg δισκία Προβολή
    Cipralex® 10mg ταμπλέτα   Προβολή
    Cipralex® 20mg ταμπλέτα  Προβολή
    Seropram® 20mg ταμπλέτα  Προβολή
    Saroten® Retard 25mg caps   Προβολή
    Saroten® Retard 50mg caps  Προβολή
   Σχιζοφρένεια & Ψύχωση Deanxit® ταμπλέτες  Προβολή
    Clopixol®
10mg ταμπλέτες
 Προβολή
    Clopixol®
25mg ταμπλέτες
 Προβολή
    Clopixol®
20mg/ml σταγόνες
 Προβολή
    Clopixol®
50mg/ml ενέσιμο
 Προβολή
    Clopixol®
200mg/ml ενέσιμο
 Προβολή
    Abilify Maintena® 400mg/ml ενέσιμο Προβολή    &  Οδηγίες Χορήγησης
   Alzheimer Ebixa® 10mg ταμπλέτες  Προβολή
    Ebixa® 5mg/ml πόσιμο  Προβολή
   Διπολική διαταραχή Sycrest® 5mg ταμπλέτα   Προβολή
    Sycrest® 10mg ταμπλέτα  Προβολή
Cookie Policy
Έξοδος από το lundbeck.gr