Parkinson

Η νόσος Parkinson είναι μια εξελισσόμενη κατάσταση, κατά την οποία η βαθμιαία απώλεια νευρικών κυττάρων σε μια συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου οδηγεί σε προβλήματα στον έλεγχο της κίνησης και άλλα μη κινητικά συμπτώματα.

Η νόσος Parkinson

Η νόσος Parkinson είναι μια εξελισσόμενη κατάσταση, κατά την οποία η βαθμιαία απώλεια νευρικών κυττάρων σε μια συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου οδηγεί σε προβλήματα στον έλεγχο της κίνησης και άλλα μη κινητικά συμπτώματα.

 

Επισκόπηση της Νόσου Parkinson
Η νόσος Parkinson είναι μια μακροχρόνια και προοδευτική εγκεφαλική διαταραχή, που συνήθως προσβάλλει άτομα άνω των 60 ετών.1 Οι παρκινσονικοί ασθενείς αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον έλεγχο των κινήσεων του σώματος τους και τα συμπτώματα χειροτερεύουν καθώς η κατάσταση προχωρά. Τελικά, Η νόσος Parkinson πλήττει την ικανότητα του ασθενή να ανταπεξέλθει σε βασικές λειτουργίες της καθημερινής ζωής.
Τα συμπτώματα της νόσου Parkinson οφείλονται στην απώλεια νευρικών κυττάρων στον εγκέφαλο σε περιοχές που σχετίζονται με τον έλεγχο των κινήσεων, αλλά και καταστάσεις όπως η διάθεση, ο ύπνος, η σκέψη και άλλα. Τα ακριβή αίτια που προκαλούν απώλεια των νευρικών κυττάρων δεν είναι γνωστά, ωστόσο θεωρείται ότι περιλαμβάνουν ένα συνδυασμό γενετικών, περιβαλλοντικών και ηλικιακών παραγόντων.2

 


Συμπτώματα
Τα κλασικά συμπτώματα της νόσου Parkinson – τα ονομαζόμενα «κινητικά» - περιλαμβάνουν τον τρόμο, τη βραδυκινησία, τη μυϊκή δυσκαμψία και προβλήματα ισορροπίας. Επιπλέον εμφανίζονται συχνά και μη κινητικά συμπτώματα, όπως για παράδειγμα η κατάθλιψη, η άνοια, ο πόνος, προβλήματα ύπνου και δυσλειτουργίες του αυτόνομου νευρικού συστήματος (πέψη, αρτηριακή πίεση κ.α.). Όλα τα παραπάνω αποτελούν σημαντική επιβάρυνση στο φορτίο της νόσου.
Η νόσος Parkinson είναι μια εξελισσόμενη διαταραχή και με το χρόνο εμφανίζονται νέα συμπτώματα, ενώ τα προϋπάρχοντα γίνονται σταδιακά σοβαρότερα. Ωστόσο, δεν οδηγεί στο θάνατο – οι ασθενείς μπορούν να ζήσουν 15 με 25 χρόνια από το χρόνο της διάγνωσης- γεγονός που την καθιστά μια χρόνια κατάσταση.3

Στατιστική
Η νόσος Parkinson είναι μια από τις πιο συνηθισμένες νευρολογικές διαταραχές. Το 2004. Περίπου 5,2 εκατομμύρια άντρες και γυναίκες έχουν προσβληθεί παγκοσμίως,3 με 4 ως 20 νέες περιπτώσεις ανά 100,000 άτομα το χρόνο.4
Η νόσος Parkinson εμφανίζεται συνήθως στο τέλος της 5ης ή στην αρχή της 6ης δεκαετίας της ζωής, παρότι σπάνιες μορφές της νόσου μπορούν να παρουσιαστούν και πριν την ηλικία των 40.5 Μια μελέτη που διεξήχθη σε πέντε Ευρωπαϊκές χώρες, ανέδειξε ότι το 1.6% του πληθυσμού άνω των 65 ετών είχε προσβληθεί από τη νόσο.6
Καθώς ο κίνδυνος ανάπτυξης της νόσου Parkinson αυξάνεται με την πάροδο της ηλικίας, το γεγονός ότι περισσότεροι άνθρωποι φτάνουν σε μεγάλες ηλικίες, σημαίνει ότι συνεπακόλουθα αυξάνεται και ο συνολικός αριθμός των παρκινσονικών ασθενών.7


Αναζήτηση διάγνωσης και φροντίδας
Προς το παρόν, δεν υπάρχει ίαση για τη νόσο Parkinson, αλλά αφότου η νόσος διαγνωστεί από κάποιον ειδικό ιατρό, τα συμπτώματα στις περισσότερες περιπτώσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Η θεραπεία αποσκοπεί στον έλεγχο και την ανακούφιση των συμπτωμάτων, έτσι ώστε οι ασθενείς να παραμένουν λειτουργικοί και να απολαμβάνουν μια ικανοποιητική ποιότητα ζωής για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Η αντιμετώπιση της νόσου Parkinson κατά κανόνα περιλαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, και σε ορισμένες περιπτώσεις χειρουργική επέμβαση. Επιπλέον και άλλοι παράγοντες, όπως η φυσική άσκηση, η κατάλληλη διατροφή, οι συμπληρωματικές θεραπείες, η ηθική υποστήριξη και οι ισχυρές διαπροσωπικές σχέσεις, έχουν σημαντικό ρόλο. Η κατανόηση της νόσου Parkinson, ως μια νέα κατάσταση στη ζωή, και η αποδοχή των νέων στόχων και προκλήσεων που προκύπτουν από αυτή, είναι σχεδόν το ίδιο σημαντικές όσο και η πρακτική διαχείριση της νόσου.
Ο ασθενής με νόσο Parkinson δε θα πρέπει να διστάσει να ζητήσει βοήθεια, και είναι πολύ σημαντικό να λάβει εξειδικευμένη ιατρική καθοδήγηση.

Βιβλιογραφία
1. Cognos Report: Parkinson’s disease. 2006.
2. Morgan JC, Sethi KD. Emerging drugs for Parkinson’s disease. Expert Opin Emerg Drugs 2006; 11 (3): 403–417.
3. World Health Organization. The global burden of disease. 2004 update. www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/2004_report_update/en/index.html. Accessed 06/09/11.
4. Datamonitor Stakeholder Opinions: Parkinson’s disease. 2006.
5. Grimes DA. Parkinson’s disease: a guide to treatments, therapies and controlling symptoms. London: Constable & Robinson Ltd, 2004.
6. de Rijk MC, Tzourio C, Breteler MM, et al. Prevalence of parkinsonism and Parkinson’s disease in Europe: the EUROPARKINSON Collaborative Study. European Community Concerted Action on the Epidemiology of Parkinson’s disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1997; 62 (1): 10–15.
7. Cognos Report: Parkinson’s disease. 2004.

Cookie Policy
Έξοδος από το lundbeck.gr