Κατάθλιψη

H Κατάθλιψη είναι μία σοβαρή ιατρική κατάσταση που σχετίζεται με συμπτώματα όπως η μελαγχολία,η ανηδονία, η έλλειψη ενεργητικότητας, η δυσκολία στη συγκέντρωση και οι σκέψεις αυτοκτονίας

HΚατάθλιψη γενικά
Η Κατάθλιψη είναι μία συχνή ιατρική κατάσταση που σχετίζεται με ένα ευρύ φάσμα συναισθηματικών και σωματικών συμπτωμάτων. Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή. Οι άνθρωποι που υποφέρουν από κατάθλιψη μπορεί να αδυνατούν να ελέγξουν τη διάθεση και τα συναισθήματά τους και έχουν την τάση να αισθάνονται πεσμένοι σχεδόν συνέχεια. Κατά συνέπεια, μπορεί να τους είναι δύσκολο να συνεχίσουν να εργάζονται, να τα βγάλουν πέρα με τις σπουδές τους και/ή να διατηρήσουν την οικογενειακή ζωή και τις κοινωνικές τους επαφές.

H κατάθλιψη μπορεί να προσβάλει οποιονδήποτε, αλλά διάφοροι κοινωνικοί και βιολογικοί παράγοντες μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο ενός ατόμου να αναπτύξει τη συγκεκριμένη διαταραχή. Επιπροσθέτως, οι ψυχοπιεστικές καταστάσεις όπως κάποια ασθένεια, η ανεργία ή το πένθος μπορεί να πυροδοτήσουν την εμφάνισή της σε ορισμένα άτομα.

Συμπτώματα
Η εικόνα που παρουσιάζουν οι άνθρωποι με κατάθλιψη ποικίλει, οπωσδήποτε, όμως, είναι κάτι περισσότερο από να αισθάνεται κανείς ‘πεσμένος’ για ένα σύντομο διάστημα. Εξαιτίας των βιοχημικών μεταβολών στον εγκέφαλο, τα άτομα με κατάθλιψη μπορεί να βιώνουν μακροχρόνια αισθήματα λύπης και άγχους, να έχουν ανεξήγητους πόνους και ενοχλήματα και να υποφέρουν από κακή ποιότητα ύπνου και/ή απώλεια ενδιαφέροντος και ενεργητικότητας. Τα συμπώματα αυτά μπορεί να επιμένουν για εβδομάδες, μήνες ή χρόνια.   

Στην πλέον σοβαρή της μορφή, η κατάθλιψη μπορεί να οδηγήσει σε σκέψεις αυτοκτονίας και αυτοκαταστροφικές ενέργειες.   

Στατιστικά στοιχεία
Η κατάθλιψη συναντάται παγκοσμίως σε ανθρώπους όλων των ηλικιακών ομάδων και κοινωνικών προελεύσεων, τόσο σε άνδρες, όσο και σε γυναίκες. Τυπικά εμφανίζεται για πρώτη φορά σε ηλικία 20–25 ετών.2

Οι εκτιμήσεις για τον επιπολασμό της ποικίλουν, ωστόσο στις περισσότερες χώρες υπολογίζεται ότι 8–12% του πληθυσμού θα εμφανίσει κατάθλιψη σε κάποια στιγμή της ζωής του.2

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σήμερα συμπεριλαμβάνει την κατάθλιψη στις παθήσεις που προκαλούν τη μεγαλύτερη αναπηρία παγκοσμίως, ενώ τοποθετεί τη σοβαρή κατάθλιψη στην ίδια κατηγορία με τον καρκίνο τελικού σταδίου σε ό,τι αφορά την πρόκληση αναπηρίας.3 Στις χώρες μεσαίου και υψηλού εισοδήματος η κατάθλιψη προκαλεί την μεγαλύτερη σχετιζόμενη με νόσημα επιβάρυνση..3 Σε μία μελέτη διαπιστώθηκε ότι μέχρι και  65% των ατόμων που υποφέρουν από κατάθλιψη θεωρούν ότι η κατάστασή τους επιφέρει σοβαρή αναπηρία.4 Παρόλ’ αυτά, αρκετοί άνθρωποι με κατάθλιψη δεν λαμβάνουν θεραπεία.4

Αναζήτηση διάγνωσης και θεραπείας
Είναι πολύ σημαντικό τα άτομα που παρουσιάζουν συμπτώματα κατάθλιψης να αναζητήσουν επαγγελματική βοήθεια. 

Η κατάθλιψη μπορεί να διαγνωσθεί από κάποιο γιατρό, ο οποίος θα ρωτήσει για τα συμπτώματα, τις καθημερινές συνήθειες και το οικογενειακό ιστορικό του πάσχοντα. Μπορεί επίσης να προβεί σε σωματική εξέταση προκειμένου να αποκλείσει άλλες καταστάσεις. Άπαξ και τεθεί η διάγνωση, συνήθως συνιστάται ένας συνδυασμός διαφόρων θεραπευτικών μεθόδων, μεταξύ των οποίων είναι η φαρμακευτική αγωγή, η συμβουλευτική, η κοινωνική υποστήριξη, η άσκηση και τεχνικές αυτο-βοήθειας.   

H υποστήριξη από τους φίλους ή την οικογένεια αποτελεί επίσης ένα πολύ σημαντικό μέρος της συνολικής θεραπείας. Τα άτομα που είναι κοντά  στο άτομο που υποφέρει από κατάθλιψη είναι στην κατάλληλη θέση να το ενθαρρύνουν να αναζητήσει βοήθεια και να το ενισχύσουν θετικά όπου χρειάζεται.

 

Πηγές
1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fourth edition, text revision, DSM-IV-TR. Washington, DC: 2000.

2. Andrade L, Caraveo-Anduaga JJ, Berglund P, et al. The epidemiology of major depressive episodes: Results from the International Consortium of Psychiatric Epidemiology (ICPE) Surveys. Int J Methods Psychiatr Res 2003; 12(1): 3–21. Erratum in: Int J Methods Psychiatr Res 2003; 12(3): 165.

3. World Health Organization. The Global Burden of Disease: 2004 Update. Available at www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/2004_report_update/en/index.html (accessed 6 September 2011).

4. Kessler R, Aguilar-Gaxiola S, Alonso J, et al. The global burden of mental disorders: An update from the WHO World Mental Health (WMH) Surveys. Epidemiol Psychiatr Soc 2009; 18(1): 23–33.

Cookie Policy
Έξοδος από το lundbeck.gr