Alzheimer

Η νόσος Alzheimer είναι μια νευρολογική διαταραχή, κατά την οποία η προοδευτική εκφύλιση του εγκεφάλου οδηγεί σε προβλήματα με τη μνήμη, τις καθημερινές λειτουργίες και τη συμπεριφορά.

Επισκόπηση της Νόσου Alzheimer
Πρόκειται για μια προοδευτική εγκεφαλική διαταραχή, που εμφανίζεται συχνότερα σε ανθρώπους ηλικίας άνω των 65–70 ετών, κατά την οποία ο εγκέφαλος βαθμιαία εκφυλίζεται. Οι ασθενείς με νόσο Alzheimer παρουσιάζουν σημαντικές διαταραχές στη μνήμη, τη σκέψη, τη λειτουργικότητα και τη συμπεριφορά. Καθώς οι διαταραχές αυτές εντείνονται με την πάροδο του χρόνου, επηρεάζουν όλο και περισσότερο την καθημερινή ζωή των ασθενών, περιορίζοντας την ανεξαρτησία τους και καθιστώντας τους, τελικά, απόλυτα εξαρτημένους από τους άλλους.
Η νόσος Alzheimer έχει επίσης γιγάντιες επιπτώσεις για τους φροντιστές των ασθενών.1 Οι φροντιστές είναι συνήθως στενοί συγγενείς που εξυπηρετούν τους ασθενείς στο σπίτι – πρόκειται για έναν απαιτητικό και εξουθενωτικό ρόλο, που αποτελεί τεράστιο συναισθηματικό και σωματικό φορτίο.1
Η νόσος Alzheimer προκαλεί βλάβες και τελικά καταστρέφει τα εγκεφαλικά κύτταρα, προκαλώντας σημαντική συρρίκνωση του εγκεφάλου και ανισορροπία στα επίπεδα των νευροδιαβιβαστών. Καθώς τα κύτταρα του εγκεφάλου εκφυλίζονται, τα υπολείμματα τους σχηματίζουν χαρακτηριστικά συσσωματώματα, γνωστά ως «πλάκες αμυλοειδούς» ή «νευροϊνιδιακοί σχηματισμοί».

Συμπτώματα
Τα συμπτώματα της νόσου Alzheimer εμφανίζονται σταδιακά, σε διάστημα μερικών ετών, που ποικίλει από ασθενή σε ασθενή. Συνήθως τα πρώτα συμπτώματα που εμφανίζονται αφορούν απώλεια μνήμης και ήπια σύγχυση, ενώ γενικότερα τα συμπτώματα της νόσου μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε γνωστικές, λειτουργικές και συμπεριφορικές/ψυχολογικές διαταραχές.

  • Γνωστικές διαταραχές – επηρεάζεται η βραχεία μνήμη (όπως η ανάκληση πρόσφατων γεγονότων, η επανάληψη φράσεων, η απώλεια αντικειμένων μέσα στο σπίτι, η ανεπαρκής οργάνωση), υπάρχει δυσκολία στη λήψη αποφάσεων, μειωμένη αντίληψη του χρόνου και του χώρου, μειωμένη ικανότητα μάθησης και δυσκολία στην αναγνώριση φίλων και συγγενών.
  • Λειτουργικές διαταραχές – Μειωμένη ικανότητα εκτέλεσης, τόσο καθημερινών όσο και πιο σύνθετων δραστηριοτήτων: δυσκολία στη διαχείριση χρημάτων, στη διατήρηση της προσωπικής υγιεινής, ακράτεια, δυσκολία στο ντύσιμο, έλλειψη ισορροπίας και αστάθεια, ενώ συνήθως οι πάσχοντες καταλήγουν κατάκοιτοι. 
  • Συμπεριφορικές/ψυχολογικές διαταραχές – Οι ασθενείς μπορεί επίσης να αναπτύξουν συμπεριφορικές και ψυχολογικές διαταραχές, που αυξάνουν το φορτίο της φροντίδας τους. Μπορεί να αναπτύξουν κοινωνικά ανάρμοστες συμπεριφορές, παραληρηματικές ιδέες, διέγερση/επιθετικότητα, κατάθλιψη/δυσφορία και μεταβολές στην όρεξη και τις συνήθειες φαγητού. Οι συμπεριφορικές αλλαγές δυσκολεύουν ιδιαίτερα την οικογένεια και τους φροντιστές, και συχνά οδηγούν στη μετακίνηση των ασθενών σε κέντρα φροντίδας.

10 ενδείξεις έγκαιρης προειδοποίησης

1 Απώλεια μνήμης που αναστατώνει τη καθημερινή ζωή
2 Προκλήσεις στον προγραμματισμό ή την επίλυση των προβλημάτων
3 Δυσκολία στην ολοκλήρωση γνωστών υποχρεώσεων στο σπίτι, στην εργασία ή στον ελεύθερο χρόνο
4 Σύγχυση με το χρόνο ή τόπο
5 Πρόβλημα στην κατανόηση οπτικών εικόνων και χωρικών συσχετίσεων
6 Νέα προβλήματα με τις λέξεις στην ομιλία ή το γράψιμο
7 Να τοποθετήσει σε λάθος μέρος τα πράγματα και απώλεια της δυνατότητας να ανιχνευθούν εκ νέου τα βήματα
8 Μειωμένη ή φτωχή κρίση
9 Απόσυρση από την εργασία ή τις κοινωνικές δραστηριότητες
10 Αλλαγές στη διάθεση και την προσωπικότητα

Στατιστική
Παγκοσμίως, 36 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από άνοια.2 Μέχρι και 28 εκατομμύρια από αυτά τα 36 εκατομμύρια ενδέχεται να μην έχουν διαγνωστεί ακόμα και συνεπώς να μην έχουν πρόσβαση στην κατάλληλη θεραπεία, πληροφόρηση και φροντίδα.2 Κάθε χρόνο, εκτιμάται ότι διαγιγνώσκονται 4,6 εκατομμύρια νέα περιστατικά.3 Με την τάση αύξησης του αριθμού των ηλικιωμένων, προβλέπεται ότι ο αριθμός των ανθρώπων που πάσχουν από άνοια σχεδόν θα διπλασιάζεται κάθε 20 χρόνια, και μέχρι το έτος 2050, 115 εκατομμύρια άνθρωποι θα αντιμετωπίζουν αυτήν την κατάσταση.2
Η νόσος Alzheimer είναι η συνηθέστερη αιτία άνοιας και ευθύνεται για το 50–70% του συνόλου των περιπτώσεων.4
Το κόστος της άνοιας σε παγκόσμιο επίπεδο (604 δισεκατομμύρια δολάρια το 2010) αντιστοιχεί σε περισσότερο από 1% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ)
Αναζήτηση διάγνωσης και φροντίδας
Όσοι σκέφτονται ότι μπορεί οι ίδιοι– ή οι αγαπημένοι τους– να έχουν συμπτώματα της νόσου Alzheimer, θα πρέπει να απευθυνθούν στο γιατρό τους για βοήθεια και καθοδήγηση. Η διάγνωση της νόσου Alzheimer γίνεται με τη βοήθεια συνεντεύξεων με τον ασθενή και το φροντιστή του, ενώ ορισμένες φορές πραγματοποιούνται εξετάσεις αίματος και τεχνικές απεικόνισης του εγκεφάλου. Υπάρχουν αρκετές κλίμακες αξιολόγησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση των συμπτωμάτων και της σοβαρότητας της νόσου.

Η νόσος  Alzheimer δεν έχει καμία τρέχουσα θεραπεία, αλλά οι θεραπείες για τα συμπτώματα είναι διαθέσιμες και η έρευνα συνεχίζεται. Αν και οι θεραπείες της νόσου δεν μπορούν να σταματήσουν την εξέλιξή της, μπορούν προσωρινά να επιβραδύνουν την επιδείνωση των συμπτωμάτων άνοιας και να βελτιώσουν τη ποιότητα ζωής για εκείνους και τους φροντιστές τους. Σήμερα, υπάρχει μια παγκόσμια προσπάθεια εν εξελίξει να βρεθούν οι καλύτεροι τρόποι να θεραπευθεί η ασθένεια, να καθυστερηθεί η αρχή του, και να αποτραπεί η εξέλιξη.4 


Βιβλιογραφία
1. Georges J, Jansen S, Jackson J, et al. Alzheimer’s disease in real life – the dementia carer’s survey. Int J Geriatr Psychiatry 2008; 23 (5): 546–551.
2. Alzheimer Disease International. World Alzheimer Report 2011. The benefits of early diagnosis and intervention. Published by Alzheimer’s Disease International (ADI), September 2011.
3. Ferri CP, Prince M, Brayne C, et al. Global prevalence of dementia: a Delphi consensus study. Lancet 2005; 366 (9503): 2112–2117.
4. Alzheimer’s Association. Basics of Alzheimer’s disease:  http://www.alz.org/alzheimers_disease_what_is_alzheimers.asp

Model.RightColumnImageAltText
Cookie Policy
Έξοδος από το lundbeck.gr