Ανθρώπινοι πόροι

Εταιρική πολιτική

   Η Lundbeck υποστηρίζει τους εργαζομένους της στην προσπάθειά τους για την ολοκλήρωση των ενεργειών που θα τους οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων τους. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία θα συνεχίσει να είναι ένας ελκυστικός χώρος εργασίας, στον οποίο η ανάπτυξη καινούριων φαρμάκων συμπορεύεται με μία ικανή, εστιασμένη στο αποτέλεσμα διοικητική φιλοσοφία. Η ανάπτυξη καινούριων φαρμάκων απαιτεί χρήματα. Είναι λοιπόν ζωτικής σημασίας ο συνεχής εστιασμός στην επίτευξη ικανοποιητικών κερδών ώστε η Lundbeck να αναπτύξει περαιτέρω τις παγκοσμίως αναγνωρισμένες ερευνητικές της δραστηριότητες στον τομέα της ψυχιατρικής και της νευρολογίας.

Φιλοσοφία

«Σεβασμός για τον άνθρωπο»


Διοικητική φιλοσοφία


Οι εργαζόμενοι της Lundbeck είναι η πιο σημαντική στρατηγική πηγή για την επίτευξη των επαγγελματικών και εμπορικών της στόχων. Εάν οι εργαζόμενοι σε όλα τα επίπεδα κατανοούν τις εταιρικές αξίες, επιδεικνύουν τις εταιρικές συμπεριφορές και κατανοούν τους εταιρικούς στόχους, τότε είναι σίγουρο ότι όλο το δυναμικό της εταιρείας δουλεύει προς την ίδια κατεύθυνση.

Η Διοικητική φιλοσοφία της Lundbeck βασίζεται στο «Σεβασμό για τον άνθρωπο». Αυτή η φιλοσοφία αντικατοπτρίζεται στις σχέσεις της εταιρείας με τους εργαζομένους της καθώς και στις σχέσεις των εργαζομένων με τους πελάτες τους και τους συναδέλφους τους. Η Lundbeck φροντίζει να διασφαλίζει ότι οι αξίες της και οι αρχές της αντικατοπτρίζονται στα συστήματα της και στις εταιρικές της δομές, και φυσικά στον τρόπο διοίκησης της εταιρείας.

Κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός και έχει το δικαίωμα να τυγχάνει διαφορετικής αντιμετώπισης στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Ο στόχος της Lundbeck είναι να συμπεριφέρεται στους εργαζομένους της με σεβασμό ως προς τις προσωπικές τους επιλογές, τα προσόντα τους, τη στάση ζωής και τις ανάγκες τους, τον ίδιο σεβασμό που απαιτεί να έχουν οι εργαζόμενοί της στις αξίες και αρχές της εταιρείας.

Ο Διευθυντής της Lundbeck– Ποια είναι η νοοτροπία του;
Οι αξίες της Lundbeck και οι κανόνες καθοδήγησης δημιουργούν μεγάλες απαιτήσεις από όλους όσους εργάζονται στην εταιρεία. Κυρίως οι διευθυντές της Lundbeck έχουν μία εξαιρετική ευθύνη: Είναι οι φυσικοί αντιπρόσωποι των αξιών και της νοοτροπίας της εταιρεία
Το καθήκον του διευθυντή είναι να δίνει πάντα το καλό παράδειγμα και έτσι να είναι ένας φυσικός εκπρόσωπος της νοοτροπίας την οποία η εταιρεία επιθυμεί να προωθήσει.
Είναι σημαντικό για ένα διευθυντή της Lundbeck να επιδεικνύει στην καθημερινή του εργασία ότι εργάζεται σε μία εταιρεία με διακρατικό προσανατολισμό. Ένας τρόπος μέσω του οποίου αυτό επιδεικνύεται είναι μέσω της γνώσης και κατανόησης των ανθρώπων που προέρχονται από διάφορες χώρες και έχουν διαφορετικές κουλτούρες
Όλοι οι εργαζόμενοι στη Lundbeck πρέπει να δείχνουν προς όλους ευγένεια και σεβασμό.
Ο διευθυντής της Lundbeck θεωρεί απολύτως φυσικό να ενθαρρύνει τους ανθρώπους στο τμήμα του να εκφράζουν τις απόψεις τους Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό οι διευθυντές και οι εργαζόμενοι να μοιράζονται την πληροφόρηση και έτσι να δημιουργούν τη βάση για έναν ανοιχτό διάλογο σε ένα ασφαλές περιβάλλον.
Ο διευθυντής της Lundbeck πρέπει να είναι ενημερωμένος όχι μόνο σε θέματα του τομέα του αλλά επίσης και σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος. Ένα φυσικό ενδιαφέρον και μία έμφυτη παρόρμηση για κάθε τι νέο είναι κοινά χαρακτηριστικά όλων των εργαζομένων της Lundbeck.
Οι διευθυντές και οι εργαζόμενοι στη Lundbeck σέβονται ο ένας τον χρόνο του άλλου. Οι διευθυντές γνωρίζουν ότι ο χρόνος τους δεν έχει πάντοτε την υψηλότερη προτεραιότητα.
Ο διευθυντής της Lundbeck προσπαθεί πάντα να μεταβιβάζει υπευθυνότητες όσο το δυνατόν περισσότερο. Ο εργαζόμενος που εκτελεί την εργασία μοιράζεται με το διευθυντή του την ευθύνη για το αποτέλεσμα.
Ο διευθυντής πρέπει να διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι έχουν τα κατάλληλα προσόντα και γνωρίζουν πως να ενεργήσουν ώστε να πετύχουν τους καθορισμένους στόχους τους.
Ο διευθυντής της Lundbeck είναι καλός στο να επιβραβεύει όπως και στο να επιπλήττει. Η κριτική εκφράζεται όπου χρειάζεται, και μόνο στο άτομο που απαιτείται.
Ο διευθυντής της Lundbeck είναι υπεύθυνος όχι μόνο για τον τομέα του αλλά επίσης και για όλη την εταιρεία.
Ο διευθυντής της Lundbeck είναι συνεπής και προβλέψιμος στις αποφάσεις του και τη συμπεριφορά του.
Ο διευθυντής της Lundbeck βοηθά τους εργαζομένους να κατανοήσουν ότι οι συγκεκριμένοι στόχοι για τους οποίους είναι υπεύθυνοι παίζουν ρόλο στην επιτυχία της Lundbeck
Η Lundbeck θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό να αντιληφθούν όλοι οι εργαζόμενοι πόσο σημαντικοί είναι για τα αποτελέσματα και την ανάπτυξη της εταιρείας. Τότε θα μπορεί να είναι σίγουρη για τη συνεχή της επιτυχία.

Eταιρικές πολιτικές

«ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΣΩΣΤΟ»

Η διοίκηση της Lundbeck έχει διαμορφώσει μία σειρά σημαντικών πολιτικών οι οποίες βασίζονται στις αξίες της, τις συμπεριφορές της και το φιλόδοξο όραμά της. Περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι στην εταιρεία μπορούν να συνεργάζονται εποικοδομητικά, και δίνουν στους καινούριους εργαζομένους την ευκαιρία να συνδυάσουν την εμπειρία της εργασίας τους στη Lundbeck με τις αρχικές τους προσδοκίες.
Οι εταιρικές πολιτικές είναι οι εξής:
Ανθρώπινο Δυναμικό
Επιλογή προσωπικού
Εκπαίδευση και Ανάπτυξη
Καριέρα στη Lundbeck
Αμοιβές και Όροι Συνεργασίας
Ασφάλεια, Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια
Λύση της Σχέσης Εργασίας
Πολιτική Πληροφόρησης
Ανθρώπινο Δυναμικό
Πάντοτε μέσα στο πλαίσιο του νόμου, η Lundbeck προσπαθεί να συνεργάζεται με όλους τους εργαζομένους της σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες και τις εταιρικές αξίες και συμπεριφορές
Επιλογή Προσωπικού
Στόχος της εταιρείας είναι όλοι οι εργαζόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα τους επιτρέψουν να αντιπροσωπεύσουν τις αρχές της και τις αξίες της

Οι μετακινήσεις μεταξύ των τμημάτων ή των θυγατρικών εταιριών είναι υπευθυνότητα των διευθυντών των τμημάτων με την αρωγή της διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Για κάθε θέση εργασίας δημιουργείται μία περιγραφή εργασίας με τις αρμοδιότητες της θέσης και τις απαραίτητες ιδιότητες που πρέπει να έχει ο εργαζόμενος. Επίσης κάθε θέση εργασίας συνοδεύεται από ένα ετήσιο πλάνο ενεργειών.

Η πολιτική της εταιρείας είναι όλες οι κενές θέσεις εργασίας να ανακοινώνονται εσωτερικά τόσο στις θυγατρικές εταιρίες της όσο και στα κεντρικά.

Κάθε καινούριος εργαζόμενος έχει μία περίοδο εκπαίδευσης και προσαρμογής ούτως ώστε να αποκτήσει σημαντική γνώση του οράματος, της αποστολής, των αξιών, των πολιτικών, των συμπεριφορών και των στόχων της εταιρείας.
Εκπαίδευση και Ανάπτυξη
Η Lundbeck χρησιμοποιεί ένα σύστημα «Διαχείρισης της Απόδοσης» το οποίο συνδέεται με την επίτευξης των ετησίων στόχων αλλά και με στόχους ανάπτυξης των εργαζομένων. Μέσω του συστήματος αναγνωρίζονται οι ανάγκες εκπαίδευσης και ανάπτυξης ούτως ώστε να παρασχεθεί και η ανάλογη εκπαίδευση και/ή υποστήριξη για την κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών.

Καριέρα στη Lundbeck

Το σύστημα «Διαχείρισης της Απόδοσης» έχει επιπλέον ως στόχο την αναγνώριση εκείνων των ατόμων τα οποία έχουν την ικανότητα, τη φιλοδοξία αλλά και το δυναμικό για μία ανοδική πορεία μέσα στην εταιρεία.


Η πολιτική της Lundbeck είναι να επενδύει στην εκπαίδευση αυτών των ανθρώπων οι οποίοι μπορούν μέσα από την εργασία τους να αντιπροσωπεύουν τις αξίες της εταιρείας μας.

Οι στόχοι της Lundbeck περιλαμβάνουν ακόμη τη μεταφορά της γνώσης και των ικανοτήτων, τοποθετώντας σε σημαντικές θέσεις εξειδικευμένα άτομα και διευθυντές με τις ανάλογες ικανότητες διασφαλίζοντας έτσι την ίδρυση νέων θυγατρικών με στόχους σύμφωνους με τους εταιρικούς μας στόχους.

Κάθε εργαζόμενος μπορεί να δηλώσει το ενδιαφέρον του για οποιαδήποτε εταιρεία μέσα στον όμιλο. Όλες οι εταιρείες του ομίλου υποστηρίζουν τη μετάθεση εργαζομένων με εξαιρετική απόδοση μέσα στον όμιλο, εφόσον με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζεται η προώθηση της καριέρας του εργαζομένου.

Αμοιβές και Όροι Συνεργασίας

Η πολιτική της Lundbeck είναι να προσφέρει ανταγωνιστικές αμοιβές και κάθε άλλη παροχή να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κάθε θέσης εργασίας.

Κάθε καινούριος εργαζόμενος τοποθετείται στην ανάλογη θέση και στο ανάλογο επίπεδο αμοιβών.

Κάθε τροποποίηση της αμοιβής βασίζεται στην ολοκλήρωση των στόχων και στην απόδοση του εργαζομένου βάσει των αρχών και των εταιρικών αξιών.

Ασφάλεια, Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια

Η Lundbeck επιθυμεί να προσφέρει στους εργαζομένους της ένα ελκυστικό φυσικό και πνευματικό περιβάλλον. Η εταιρική της κουλτούρα βασίζεται στον σεβασμό για τον άνθρωπο, στην παρακίνηση και στην ποιότητα ζωής.

Η κατάχρηση αλκοόλ και παράνομων ουσιών είναι ασυμβίβαστη με την εργασία στη Lundbeck.

Επίσης βάσει των αρχών της, η εταιρεία θεωρεί ότι κανείς δεν πρέπει να ταλαιπωρείται ως αποτέλεσμα της συνήθειας του καπνίσματος ορισμένων ατόμων.

Η Lundbeck προσπαθεί συνεχώς να διασφαλίσει ότι όχι μόνο τηρεί τις απαιτήσεις βάσει των νόμων για τις εγκαταστάσεις της, αλλά και ότι προσφέρει ένα περιβάλλον εργασίας φιλικό και ευχάριστο. Το εργασιακό της περιβάλλον πρέπει να αντανακλά το γεγονός ότι ο τομέας εργασίας της είναι ο χώρος της υγείας.

Με το ίδιο τρόπο και ως μια φυσική συνέπεια του σεβασμού προς τον άνθρωπο, η εταιρεία στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και στο βαθμό που επιτρέπουν οι καθημερινές ανάγκες εργασίας, δείχνει προσωπικό ενδιαφέρον στους εργαζομένους της που υποφέρουν από κάποια ασθένεια.

Λύση της Σχέσης Εργασίας

Εάν ένας εργαζόμενος δεν ολοκληρώσει την εργασία του ικανοποιητικά, το θέμα θα συζητηθεί με στόχο να βρεθεί μία λύση.

Εφόσον η εταιρεία αποφασίσει να διακόψει τη συνεργασία της με έναν εργαζόμενο λόγω μη ικανοποιητικής απόδοσης, το γεγονός δεν πρέπει να προκαταλαμβάνει τον εργαζόμενο αλλά να είναι μία φυσική συνέπεια συζητήσεων μεταξύ του εργαζομένου και του διευθυντή του.

Σε περίπτωση λύσης της συνεργασίας, ο διευθυντής στον οποίο αναφέρεται ο προϊστάμενος του εργαζομένου πρέπει να ενημερωθεί πριν οριστικοποιηθεί η λύση της συνεργασίας.

Λύση της συνεργασίας με άμεση ισχύ πρέπει να λαμβάνει χώρα μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχουν ισχυροί λόγοι.

Σε περίπτωση παραίτησης, μία τελική συνέντευξη θα δώσει τη δυνατότητα να συζητηθούν και να διερευνηθούν οι λόγοι για τους οποίος ο εργαζόμενος αποφάσισε να φύγει από την εταιρεία. Οι συνέντευξη όπου είναι δυνατόν είναι καλό να γίνεται από ένα ουδέτερο άτομο ή από το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Πολιτική Πληροφόρησης

Η πολιτική της Lundbeck είναι να κινητοποιεί και να εμπλέκει τους εργαζομένους της στα τεκταινόμενα της εταιρείας μέσω της ανοικτής και σχετικής με το αντικείμενο πληροφόρησης, γύρω από τους στόχους, τις δραστηριότητες, και τα αποτελέσματα του ομίλου. Αυτού του είδους η πληροφόρηση ενισχύει επίσης τη γνώση τού οράματος και των αξιών της εταιρείας.

H πληροφόρηση που δίνεται από την εταιρεία έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της εικόνας της η οποία συνοψίζεται στα δύο κύρια μηνύματά της:

«Σεβασμός για τον άνθρωπο»

«Αγωνιζόμαστε να κάνουμε πάντα το σωστό»

Model.RightColumnImageAltText

Θέσεις εργασίας

Cookie Policy
Έξοδος από το lundbeck.gr