Έρευνα κι ανάπτυξη

Οι προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) της Lundbeck είναι αφιερωμένες στη δημιουργία νέων και καινοτόμων φαρμάκων για τη θεραπεία των εγκεφαλικών ασθενειών. Μέσω επενδύσεων και επιμονής, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις καλύτερες θεραπείες για τους ασθενείς.

Η έρευνα αποτελεί το θεμέλιο μας

Η Lundbeck είναι η μόνη πλήρως ολοκληρωμένη φαρμακευτική εταιρεία στον κόσμο, η οποία ασχολείται αποκλειστικά στη θεραπεία των εγκεφαλικών ασθενειών. Αφιερώνουμε ολόκληρες τις προσπάθειες Ε&Α μας στην ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων για τη θεραπεία μιας σειράς ψυχιατρικών και νευρολογικών ασθενειών. Τα έργα Ε&Α μας επικεντρώνονται στα εξής:

  • Νόσος του Αλτσχάιμερ
  • Κατάθλιψη
  • Νόσος του Parkinson
  • Ψύχωση

Διαβάστε περισσότερα για τους τομείς των ασθενειών μας.

Υποκείμενη βιολογία ασθενειών

Η στρατηγική Ε&Α της Lundbeck στοχεύει να επιτρέψει την ανακάλυψη και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων που στοχεύουν στους υποκείμενους μηχανισμούς των εγκεφαλικών ασθενειών. Αυτή η προσέγγιση μας επιτρέπει να θεραπεύουμε τα συμπτώματα πιο αποτελεσματικά και ενδεχομένως επίσης να μεταβάλλουμε την πορεία των ασθενειών. Η στρατηγική απαιτεί διεξοδική έρευνα για τον εγκέφαλο και τη βιολογία και τους μηχανισμούς των εγκεφαλικών ασθενειών, καθώς και καλύτερη κατανόηση των ερευνητικών στόχων και των κλινικών αποτελεσμάτων.

Στρατηγικές συνεργασίες

Επιπλέον, καθοριστική για τη στρατηγική Ε&Α είναι να διατηρήσει η Lundbeck ισχυρές εσωτερικές ικανότητες Ε&Α, προκειμένου να καθιερώσει βέλτιστα δίκτυα και εταιρικές σχέσεις. Θα συνεχίσουμε να οικοδομούμε εξωτερικές συμμαχίες για τη συμπλήρωση των εσωτερικών δυνατοτήτων μας, αξιοποιώντας τις αυξημένες ευκαιρίες που παρέχονται από τις καινοτόμες τεχνολογίες. Η συνεργατική δομή μας μάς επιτρέπει να εφαρμόζουμε μια εκτενή συνεργασία για την ανάπτυξη έργων κατασκευής αγωγών, ιδίως στις συνεργασίες με την Takeda Pharmaceutical Co., Limited. και την Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. Η δομή επιτρέπει στη Lundbeck να έχει πολλά αναπτυξιακά έργα σε εξέλιξη ταυτόχρονα, ενώ είναι σε θέση να επενδύει πολύ περισσότερα χρήματα από όσα είναι άμεσα διαθέσιμα από τους πόρους Ε&Α μας.

Μελλοντική πλατφόρμα


Η στρατηγική Ε&Α μας θα παράσχει μια μελλοντική πλατφόρμα από την οποία η Lundbeck θα μπορεί να ανακαλύπτει και να αναπτύσσει φάρμακα με σαφώς τεκμηριωμένες επιδράσεις σε βιολογικά καθορισμένες ομάδες ασθενών. Αναμένεται να αυξηθεί η ζήτηση της κοινωνίας γι’ αυτό το νέο είδος φαρμάκων. Αυτή τη στιγμή η Lundbeck επανεπενδύει περίπου το 20% των εσόδων της στην Ε&Α σε ετήσια βάση.

Μετάβαση στον αγωγό μας.

Η οργάνωση Ε&Α μας

Ως μια μεσαίου μεγέθους φαρμακευτική εταιρεία, μοιραζόμαστε κοινές αξίες με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε σε όλον τον κόσμο και διατηρούμε μια σαφή εστίαση στη στρατηγική Ε&Α μας. Η έρευνα στη Lundbeck βασίζεται στις προσπάθειες των διεπιστημονικών, εξουσιοδοτημένων ομάδων έργου μας, στην εσωτερική τεχνογνωσία μας στον τομέα των εγκεφαλικών ασθενειών και στις υπερσύγχρονες τεχνολογίες μας. Εργαζόμαστε σε νέα, άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια. Σε κάθε ομάδα έργου, ενσωματώνουμε τις προηγμένες γνώσεις μας σε τομείς Ε&Α με εμπειρία σε κλινικές πρακτικές και θεραπευτικές ανάγκες.

 Παγκόσμια παρουσία


Η οργάνωση Ε&Α μας είναι διεθνής και αποτελείται από πάνω από 1.300 μέλη του προσωπικού που ασχολούνται αποκλειστικά με Ε&Α. Ο ερευνητικός οργανισμός εδρεύει στην Κοπεγχάγη, Δανία και στη Σαγκάη, Κίνα. Τα κεντρικά γραφεία ανάπτυξης βρίσκονται στην Κοπεγχάγη, Δανία, με την κλινική έρευνα και το ρυθμιστικό προσωπικό εξαπλωμένα σε όλο τον κόσμο.

Σεβασμός του ατόμου

Στην Ε&Α της Lundbeck, εργαζόμαστε μαζί ως άτομα για την επίτευξη κοινών στόχων. Επιδιώκουμε να αναπτύσσουμε και να βελτιώνουμε συνεχώς τις επιστημονικές και προσωπικές δεξιότητες και προσόντα μας. Αυτό μας επιτρέπει να προωθούμε τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας για το άτομο, καθώς και τη διατήρηση και ανάπτυξη των ικανοτήτων μας ως οργανισμού. Η δημοσίευση των επιστημονικών αποτελεσμάτων μας αποτελεί ένα φυσικό μέρος της συμμετοχής μας ως ενεργά μέλη της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας.

Μετάβαση στον κατάλογο των εκδόσεών μας.

Ανάπτυξη ενός νέου φαρμακευτικού προϊόντος

 New product development

Αριθ. μορίων / Αριθ. ασθενών

Διαβάστε περισσότερα για τη διαδικασία ανάπτυξης.

Cookie Policy
Έξοδος από το lundbeck.gr