Yhteistyön avoimuus

TALOUDELLISTEN SUHTEIDEN JULKISTAMINEN

Oy H. Lundbeck Ab tekee läheistä yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Yhteistyö on välttämätöntä terveydenhoidon kehittämiseksi ja lääketieteellisten innovaatioiden syntymiseksi. Samalla haluamme osaltamme varmistaa, että yhteistyö nauttii yleistä luottamusta.

Olemme Lääketeollisuus ry:n jäsenenä sitoutuneet noudattamaan lääketeollisuuden Eettisiä ohjeita terveydenhuollon ammattilaisten taloudellisten suhteiden/etuuksien julkistamisesta.

Yhteistyön taloudellisen arvon raportti on julkaistu ensimmäisen kerran toukokuussa 2016, ja se koski vuoden 2015 tietoja. Jatkamme julkaisua edelleen ja uusin, vuoden 2017 raportti on julkaistu 13.6.2018. Raportin koostamiseen käytetyt menetelmät sekä itse raportit ovat katsottavissa sivun oikeassa laidassa olevasta julkistamisosiosta.

 

Lisätiedot ja yhteydenotot

  Maajohtaja Jimmo Maikola
  Puhelin  +358 40 724 5054
  Sähköposti  JIMM@lundbeck.com

 

Julkistaminen

Taloudellisten suhteiden julkistamisraportit 2017, 2016 ja 2015.
Etuuksien tunnistamisessa käytetyt menetelmät on kuvattu tässä dokumentissa.

Julkaisut

Lundbeckin henkilökunnan tutkimuksia ja muita tieteellisiä julkaisuja vuodesta 2000 eteenpäin löytyy lundbeck.com -sivujen Publications-osiosta (engl.). Lue lisää

Mediatiedotteet

Lundbeckin lehdistö- ja pörssitiedotteet löytyvät lundbeck.com -sivujen Investors-Releases -osiosta (engl.).

Lue lisää
Cookie Policy
Olet poistumassa Lundbeck.fi -sivustolta