Tietosuojakäytäntö

Tietosuojailmoitus

Tietosuojailmoitus henkilöille, jotka pyytävät Lundbeckin tuotteita koskevia lääketieteellisiä tietoja.

Kun teette lääketieteellisiä tietoja koskevan tiedustelun, Lundbeck-konserni (”Lundbeck” tai “me”) toimii rekisterinpitäjänä ja kerää, käsittelee, käyttää ja luovuttaa henkilötietojanne kuten tässä tietosuojailmoituksessa tarkemmin kuvataan.

Lundbeck käsittelee henkilötietojanne sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (”GDPR”) mukaisesti.
 

Mitä henkilötietoryhmiä Lundbeck käsittelee ja mihin tarkoituksiin?

Keräämme ja käsittelemme Teistä seuraavia henkilötietoja:

 • nimi
 • osoite
 • sähköpostiosoite
 • titteli
 • asema
 • puhelinnumero
 • sukupuoli
 • valitsemanne tervehdys
 • valitsemanne alkutervehdys.

Käsittelemme henkilötietojanne seuraaviin tarkoituksiin:

 • yhteydenottoon tiedusteluunne vastaamiseksi
 • turvallisuusraportoinnin mahdollistamiseksi, mikäli tiedusteluunne liittyy haittatapahtuma
 • tuotteen laatututkimusten mahdollistamiseksi, mikäli tiedustelunne liittyy tuotteen laatuongelmaan.


Mikä on oikeusperusteemme henkilötietojenne käsittelylle?

Oikeusperusteemme yllä mainittujen henkilötietojenne keräämiselle ja käsittelylle on:

 • Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83/EY artikla 98 (sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2004/27/EY), vrt. GDPR:n artikla 6 (1) (c).
   

Luovuttammeko henkilötietojanne kolmansille osapuolille?

Mikäli kansalliset tai alueelliset terveysviranomaiset suorittavat Lundbeckin toiminnan tarkastuksia, henkilötietojanne luovutetaan tätä tarkoitusta varten seuraaville tahoille:

 • kansalliset terveysviranomaiset, esimerkiksi Tanskan lääkintöhallitus
 • alueelliset terveysviranomaiset, kuten Euroopan lääkevirasto.

Luovuttamisen oikeusperuste on:

 • Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83/EY artikla 111 (sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2004/27/EY), vrt. GDPR:n artikla 6 (1) (c).
   

Luovutammeko henkilötietojanne tietojen käsittelijöille?

Siirrämme henkilötietojanne lääketieteellisten tietojen palveluntarjoajallemme, joka käsittelee henkilötietojanne meidän toimeksiannosta ja ohjeistuksemme mukaisesti.
 

Siirrämmekö henkilötietojanne vastaanottajille, jotka toimivat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolisissa maissa?

Voimme siirtää henkilötietojanne Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolisten maiden terveysviranomaisille lain niin edellyttäessä yleistä etua koskevien tärkeiden syiden vuoksi GDPR:n artiklan 49 (1) (d) mukaisesti.

Lisäksi voimme siirtää henkilötietojanne Lundbeck-konsernin sisällä. Tällaisiin siirtoihin sovelletaan Lundbeck-konsernin sisäisesti sitovia sääntöjä, vrt. GDPR:n artikla 47.
 

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojanne?

Säilytämme henkilötietojanne niin pitkään kuin se on tarpeen edellä mainittujen tarkoitusten täyttämiseksi, mutta kuitenkin enintään 10 vuotta kyseessä olevan tuotteen eliniän päättymisestä.
 

Lundbeckin ja Lundbeckin tietosuojavastaavan yhteystiedot

Jos Teillä on kysyttävää henkilötietojenne suojaamisesta tai jos haluatte käyttää laillisia oikeuksianne, olettehan yhteydessä Lundbeckiin tai Lundbeckin tietosuojavastaavaan käyttämällä seuraavia yhteystietoja:

H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
2500 Valby
Tanska
Puhelin: +45 36 30 13 11

Lundbeckin tietosuojavastaava:
Sähköposti: Dataprivacy@Lundbeck.com

***

Lundbeck.fi -sivustoja koskeva tietosuojalauseke löytyy sivun oikeasta alakulmasta.

 

Cookie Policy
Olet poistumassa Lundbeck.fi -sivustolta