Lundbeck Suomi

Maajohtajan tervehdys

Lundbeck on erikoistunut aivosairauksien hoitoon ja keskittää ainoana yrityksenä maailmassa kaikki tutkimusvoimavaransa määrätietoisesti psykiatristen ja neurologisten lääkkeiden sekä hoitomenetelmien kehittämiseen. Tehtävänämme on parantaa psykiatrisista ja neurologisista sairauksista kärsivien elämänlaatua.

Toimintamme perustana on tutkimus- ja kehitystyö. Suomessa olemme tehneet kliinistä tutkimusta jo yli 30 vuoden ajan ja jatkamme edelleen voimakasta tutkimustyötämme Suomessa. Uusien, parempien lääkkeiden kehittäminen vaatii asiantuntemusta, aikaa ja resursseja. Etenemme määrätietoisesti kohti tavoitettamme, joka on tuoda uusia entistä parempia lääkkeitä ja hoitomenetelmiä aivosairauksista kärsiville potilaille.

Viime vuosina olemme esitelleet uudentyyppiset lääkkeet masennuksen, skitsofrenian, Alzheimerin taudin, Parkinsonin taudin, kaksisuuntaisen mielialahäiriön sekä alkoholiriippuvuuden hoitoon.

Toimimme hyvässä yhteistyössä niin lääkäreiden ja hoitajien, kuin potilas- ja omaisjärjestöjen sekä viranomaisten kanssa. Toiminnassamme noudatamme lainsäädännön, omien sisäisten ohjeidemme ja hyvien tapojen lisäksi myös Lääketeollisuuden Eettisiä Ohjeita (Lääketeollisuus ry).

Lundbeck on voimakkaasti kasvava kansainvälinen yritys, jolla on vankat pohjoismaiset juuret. Asiantuntijuus, luovuus, innokkuus ja vastuuntunto ovat yritystämme ja henkilöstöämme keskeisesti kuvaavia ominaisuuksia.

Jimmo Maikola
maajohtaja
Lundbeck Suomi

Cookie Policy
Olet poistumassa Lundbeck.fi -sivustolta