Yrityskulttuuri

Visio
Visiomme on tulla maailman parhaaksi lääkevalmistajaksi psykiatrian ja neurologian alalla.

Missio
Missiomme on parantaa psykiatrisista ja neurologisista sairauksista kärsivien elämänlaatua.

Arvot
Kekseliäisyys – Uskalla olla erilainen


"Kekseliäisyys" korostaa sitä, että pitää uskaltaa olla erilainen. Olemme Lundbeckilla valmiit ottamaan vastaan uutta tietoa ja erilaisia ratkaisuja. Tämä on Lundbeckin arvoketjun kulmakivi.

Sisukkuus - Älä koskaan luovuta
"Sisu" viittaa pitkäaikaiseen perinteeseen olla koskaan antamatta periksi. Lundbeck on kohdannut takaiskuja – ja tulee kohtaamaan niitä vastakin – pyrkiessään löytämään uusia hoitokeinoja keskushermoston sairauksiin.

Vastuuntunto - Toimi oikein
"Vastuuntunto" tarkoittaa, että Lundbeckin palveluksessa olevien odotetaan toimivan oikein ja käyttäytyvän vastuuntuntoisesti työtovereitaan, ympäristöä ja ympäröivää yhteisöä kohtaan.

Model.RightColumnImageAltText
Cookie Policy
Olet poistumassa Lundbeck.fi -sivustolta