Progress in Mind

Entistä parempaa hoitoa ja elämänlaatua psykiatrisista ja neurologisista sairauksista kärsiville

Psyykkisiä ja neurologisia sairauksia on yli 700 miljoonalla ihmisellä ympäri maailman, se kattaa noin 13 prosenttia kaikista maailman sairauksista.1 Progress in Mind on ohjelma, jonka puitteissa Lundbeck keskittää voimavaransa maailmanlaajuisesti psyykkisten ja neurologisten sairauksien aiheuttaman taakan vähentämiseen.

Kehitystyömme perusta
Aivosairaudet ovat laaja maailmanlaajuinen terveysongelma.2 Lundbeckin tavoitteena on parantaa psykiatrisista ja neurologisista sairauksista kärsivien potilaiden hoitoa, ja samalla kiinnittää huomiota valtavaan taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen taakkaan, jonka nämä sairaudet aiheuttavat.

Haluamme kiinnittää huomiota psykiatrisiin ja neurologisiin sairauksiin, jotta ymmärtäisimme paremmin näistä sairauksista kärsiviä ihmisiä ja siten voisimme tarjota lisää mahdollisuuksia entistä parempiin hoitoihin.

Liian moni ihminen kärsii psykiatrisista ja neurologisista sairauksista. Me Lundbeckilla kysymme miksi....

Miksi yli 700 miljoonan ihmisen ympäri maailman täytyy elää psykiatrisen tai neurologisen sairauden kanssa?3

Miksi lähes 50 % niistä, joilla on psykiatrinen tai neurologinen sairaus, ei saa mitään hoitoa?4

Miksi psykiatrisen tai neurologisen sairauden pitäisi lyhentää elämää 10–20 vuodella?5

Miksi yli 70 % niistä, joilla on psykiatrinen tai neurologinen sairaus, kokee syrjintää?6

Miksi 90 %:lla kaikista itsemurhan tehneistä oli jokin psykiatrinen tai neurologinen sairaus?7

Sitoumuksemme
Psykiatrista tai neurologista sairautta sairastavien tilanteen parantamiseen ympäri maailman tarvitaan monitahoisia lähestymistapoja. Tärkein tehtävämme on jatkaa uusien, entistä parempien lääkkeiden kehittämistä ja niillä pyrkiä parantamaan potilaan elämänlaatua. Työllämme on myös kaksi muuta tärkeää lähtökohtaa: kannustaa perheitä, jotta he saavat lisää tukea, sekä pyrkiä vaikuttamaan yhteisöihin niin, että potilaiden sosiaalinen hyväksyntä paranisi.

Lisätäksemme tietoisuutta ja estääksemme leimaamista kerromme näkemyksemme siitä, kuinka paljon psykiatristen ja neurologisten sairauksien hoitoon liittyy täyttämättömiä tarpeita ja odotuksia. Teemme yhteistyötä sekä terveydenhuollon ammattilaisten että potilasyhteisöjen kanssa, jotta voisimme tarjota aivosairauksiin liittyvää koulutusta sekä tukiohjelmia niin terveydenhuollon ammattilaisille, potilaille kuin heidän perheilleen. Lundbeckin toiminta on maailmanlaajuista. Pyrimme jakamaan tietoa onnistumisista ja vaikuttamaan potilaiden elämään kaikkialla.

 

Progress in Mind

Sitoutuminen tuotekehitykseen

Tutkimus ja tuotekehitys ovat Lundbeckin tärkeimpiä tukipilareita yrityksen pyrkiessä parantamaan psykiatrisista ja neurologisista sairauksista kärsivien ihmisten hoitoa. Olemme oman alamme asiantuntijoita, meillä on tutkimuskeskukset Tanskassa ja Kiinassa, ja tutkimusyksiköissämme työskentelee yli 1 000 henkeä. Teemme tiivistä yhteistyötä strategisten yhteistyökumppaniemme kanssa ympäri maailman varmistaen näin mahdollisimman hyvän pohjan uusien hoitoratkaisujen keksimiselle ja kehittämiselle.

 

 

Viitteet

 

  1. http://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2016/01/2012_IFPMA_Position_Paper_on_MNDs.pdf, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs396/en/, http://www.who.int/features/qa/55/en/index.html
  2. WHO Quality Rights Project – addressing a hidden emergency, 2011
  3. http://www.ifpma.org/fileadmin/content/Global%20Health/Mental_Health/2012_IFPMA_Position_Paper_on_MNDs.pdf, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs396/en/, http://www.who.int/features/qa/55/en/index.html
  4. http://www.oecd.org/els/soc/49227189.pdf
  5. Mortality and causes of death in schizophrenia in Stockholm county, Sweden. Osby U, Correia N, Brandt L, Ekbom A, SpareĢn P. Schizophr Res. 2000;45(1–2):21–8
  6. http://blog.ted.com/2012/09/11/some-stats-on-the-devastating-impact-of-mental-illness-worldwide-followed-by-some-reasons-for-hope/, http://www.time-to-change.org.uk/what-are-mental-health-problems/stigma-discrimination
  7. http://depts.washington.edu/mhreport/facts_suicide.php, https://www.nami.org/Learn-More/Mental-Health-Conditions/Related-Conditions/Suicide, http://who.int/mental_health/suicide-prevention/world_report_2014/en/, http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2FPSM%2FPSM33_03%2FS0033291702006943a.pdf&code=6e086fc0f55440640244640216120c97
Cookie Policy
Olet poistumassa Lundbeck.fi -sivustolta