Konsernin viestintäpolitiikka

Lundbeck haluaa toimia oikein, ja kaikessa toiminnassa noudatamme korkeita eettisiä periaatteita. Tämä tarkoittaa sitä, että viestimme ja teemme yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa rehellisesti ja vastuullisesti.

 

Lundbeck haluaa toimia oikein, ja kaikessa toiminnassa noudatamme korkeita eettisiä periaatteita. Tämä tarkoittaa sitä, että viestimme ja teemme yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa rehellisesti ja vastuullisesti.

Lundbeck on yksi harvoista lääkeyrityksistä, joka keskittyy ainoastaan psyykkisten ja neurologisten sairauksien hoitoon.

Lundbeckin visiona on potilaiden elämää parantamalla pyrkiä maailman johtavaksi yritykseksi psykiatrian ja neurologian alalla.

Uskomme vahvasti, että Lundbeckin ja sen sidosryhmien välinen luottamus on yrityksen pitkäaikaisen menestyksen ja tulevan kehityksen välttämätön edellytys. Uskomme myös, että luottamus perustuu viestintään ja avoimeen vuoropuheluun. 

Haluamme käydä tasa-arvoista ja molemminpuoliseen kunnioitukseen perustuvaa avointa, rakentavaa ja jatkuvaa keskustelua sidosryhmiemme kanssa.

Kannustamme sidosryhmiämme olemaan aktiivisesti kiinnostuneita Lundbeckin toiminnasta sekä ottamaan selvää Lundbeckin visiosta, periaatteista, strategiasta ja suorituskyvystä.

 

 

Model.RightColumnImageAltText
Cookie Policy
Olet poistumassa Lundbeck.fi -sivustolta