1915-1925

Ensimmäiset vuodet

1915-1925

14. elokuuta 1915 Hans Lundbeck perusti yrityksen Kööpenhaminaan. Ensimmäiseksi hän palkkasi nuoren naisen, joka oli jo monena vuonna voittanut konekirjoituksen Tanskan-mestaruuden. Tästä tuli myöhemmin hänen vaimonsa ja Lundbeck-säätiön perustaja.

Yritys kävi kauppaa kaikella koneista, kekseistä, konditoriatuotteista, makeutusaineista, elokuvalaitteistoista ja kameroista valokuvapaperiin ja alumiinifolioon sekä vuokrasi pölynimureita.

Hans Lundbeck (1885-1943)

Grete Lundbeck (1900-1965)

Vuonna 1924 yrityksen palvelukseen tuli Eduard Goldschmidt, joka toi mukanaan paitsi kokemusta kemianteollisuudesta ja lääketeollisuudesta, myös useita uusia lääkeagentuureja liittyen esimerkiksi peräpuikkoihin ja kipulääkkeisiin. Yrityksen valikoimaan lisättiin kölninvedet ja voiteet, ja sen käyttöön hankittiin tablettipuristin.

Eduard Goldschmidt (1901-1950)

Tiesitkö tämän?

Ensimmäisen maailmansodan uhrit tarjosivat neurologeille ennen kokemattoman tutkimusmahdollisuuden, jota kukaan tietenkään ei olisi toivonut. Tarkkailemalla sotavammojen aiheuttamia fyysisiä ja psyykkisiä häiriöitä neurologit pystyivät päättelemään, että tiettyjen keskushermoston osien ja tiettyjen kykyjen välillä oli yhteys. Vuonna 1917 Julius Wagner Ritter von Jauregg kuvasi ensimmäisen kausaalisen psykiatrisen hoitoratkaisun keksittyään hoitaa halvaavaa tylsistymistä (dementia paralytica) istuttamalla potilaisiin malarian. Vuonna 1920 Otto Loewi osoitti kokeellisesti, että tiedonsiirto hermostossa on kemiallinen prosessi. Vuonna 1922 skitsofreniapotilaita alettiin hoitaa käyttämällä Somnifen-kestonarkoosia. Heille annettiin suuria annoksia Somnifenia (barbituraattivalmiste), jonka avulla heidät pidettiin nukutettuna pari kolme viikkoa kerralla.

Omat tuotantotilat

1926-1935

Ensimmäisinä vuosina Lundbeck toimi kauppayhtiönä, mutta 1920-luvun puolivälissä sen tuotevalikoimaan lisättiin erilaisia lääkkeitä.

Vuonna 1933 Lundbeckin kemiantuotteiden myynnin arvo oli 42 000 Tanskan kruunua ja muut tuotteet alkoivat menettää merkitystään.

1930-luvulla Lundbeck aloitti oman lääketuotannon ja -pakkaustoiminnan Tanskassa. Tuotannon kasvaessa tarvittiin lisää tilaa ja henkilökuntaa. Lundbeck alkoi kasvaa.

Vuonna 1927 Lundbeck muutti uudempaan ja suurempaan toimistorakennukseen Kööpenhaminan keskustassa.

Tiesitkö tämän?

Vuonna 1929 Hans Berger kehitti ensimmäisen elektroenkefalografin (EEG), jolla mitattiin ja rekisteröitiin ihmisaivojen sähköistä toimintaa. Bergerin keksintö on nyt rutiinikäytössä neurologisessa ja psykiatrisessa diagnostiikassa ja sitä käytetään yleisesti myös aivotutkimuksessa. Vuonna 1933 Manfred Sakel julkaisi ensimmäisen raportin Berliinissä tekemistään tutkimuksista, jotka koskivat insuliinisokkien tehoa skitsofrenian hoidossa. Psyykkisiin sairauksiin kehitettiin siihen aikaan somaattisia hoitoja, kuten sähköhoito ja psykokirurgia. Ne perustuivat psyykkisiä sairauksia selittävään biologiseen malliin eli siihen oletukseen, että psyykkiset sairaudet johtuvat kehon biologisen tasapainon häiriintymisestä ja ovat verrattavissa fyysisiin sairauksiin. Wilder Penfield keksi 1930-luvulla kollegansa Herbert Jasperin kanssa Montreal-menetelmän, jolla hän hoiti vaikeaa epilepsiaa sairastavia tuhoamalla niitä aivosoluja, joista kohtaukset alkoivat. Ennen toimenpidettä hän stimuloi aivoja sähköantureilla potilaan ollessa tajuissaan leikkauspöydällä (paikallispuudutuksessa) ja tarkkaili hänen reaktioitaan. Näin toimenpide pystyttiin kohdistamaan tarkemmin niihin aivoalueisiin, joista kohtaukset alkoivat, ja pystyttiin vähentämään toimenpiteen sivuvaikutuksia. Menetelmää käytetään edelleen menestyksekkäästi.

Ensimmäinen alkuperäisvalmiste

1936-1945

Vuonna 1937 Lundbeck palkkasi ensimmäisen tutkijan, farmakologi Oluf Hübnerin, joka toi mukanaan lisää lääkevalmisteita ja loi keskusteluyhteyden Lundbeckin ja lääkärikunnan välille.

Vuonna 1937 Lundbeck kehitti yhteistyössä Carlsberg-säätiön biologisen instituutin kanssa ensimmäisen alkuperäislääkkeensä nimeltä Epicutan®, joka oli tarkoitettu haavojen hoitoon. Sen menestys sai Lundbeckin pyrkimään kansainväliseksi toimijaksi ja antoi varmuutta etsiä jatkuvasti uusia tutkimusmahdollisuuksia - nämä ovat edelleen Lundbeckille tyypillisiä piirteitä. Riittävän tuotantokapasiteetin takaamiseksi Lundbeck muutti vuonna 1939 Kööpenhaminan Valbyhyn, jossa yrityksen pääkonttori edelleen sijaitsee. Oluf Hübnerin johdolla Lundbeckille rakennettiin ensimmäiset kemian tutkimustilat, ja niissä pystyttiin sitten kehittämään valmiste nimeltä Lucosil® virtsatieinfektioiden hoitoon. Henkilökunnan lukumäärä oli nyt 45.

P.V. Petersen (1920-1988)

Tehdasalue, Ottiliavej 7, Valby, Tanska.

Hans Lundbeck kuoli vuonna 1943, ja Poul Viggo Petersen tuli Lundbeckin palvelukseen kehittämään lääketutkimusta. Hän matkusti vuonna 1946 Saksaan ja toi sieltä tullessaan yhdisteen, josta Lundbeck kehitti vahvan kipulääkkeen nimeltä Ketogan®, joka oli vaikutukseltaan noin kaksi kertaa niin voimakas kuin morfiini. Sen hyvä myynti luotsasi Lundbeckin toiselle voimakkaan kasvun kaudelle, jolla kansainväliset markkinat olivat yritykselle edelleen kotimarkkinoita tärkeämmät.

Tiesitkö tämän?

Vuonna 1935 portugalilainen neurologi Egas Moniz suoritti maailman ensimmäisen lobotomian. Muutaman vuoden kuluessa siitä Walter Freeman ja James W. Watts tekivät Yhdysvaltojen ensimmäiset lobotomiat. Lobotomian tavoitteena oli rauhoittaa hillittömän väkivaltaiset tai itkuherkät potilaat, ja se osoittautuikin - alkuun - tehokkaaksi. Kuolleisuus leikkaukseen oli kuitenkin 25 %, ja lobotomian jälkeen jotkut potilaat eivät kyenneet hillitsemään mielijohteitaan, olivat luonnottoman rauhallisia ja pinnallisia tai täysin tunteettomia. Lobotomian käyttö väheni, kun markkinoille tuli psyykenlääkkeitä. Egas Moniz sai Nobelin palkinnon työstään vuonna 1949. Vuonna 1936 italialaiset lääkärit Ugo Cerletti ja Lucio Bini antoivat ensimmäisen kerran sähköhoitoa skitsofreniapotilaalle, ja hoito tehosi hyvin. Se levisi pian laajaan käyttöön varsinkin Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Vaikka väärinkäyttöäkin on esiintynyt, sähköhoito on edelleen tehokasta ja käytössä, joskin huomattavasti uudistettuna. Vuonna 1937 H. Houston Merritt ja Tracy J. Putnam raportoivat erinomaisia tuloksia fenytoiinin käytöstä grand mal -epilepsian ja kompleksisen partiaalisen epilepsian hoitoon.

Neurotieteen tutkimus tehostuu

1946-1955

Toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina Lundbeck tehosti tutkimusta ja loi näin perustan niille lääkkeille, joiden ansiosta yrityksestä sittemmin tuli maailmankuulu.

1950-luvun alussa Lundbeckin henkilökunnan määrä oli 180.

Yritykseen palkattiin mikrobiologian tutkija nimeltä Ladislaus Szabo, joka auttoi kehittämään Lundbeckin ensimmäiset antibioottivalmisteet (Tyrosolvin ja Tyrosolvetter) 1950-luvun alussa. Antibioottivalikoimansa ansiosta Lundbeck sai vahvan jalansijan Yhdysvalloista ja muilta kansainvälisiltä markkinoilta.

Vuonna 1954 Lundbeckin perustajan Hans Lundbeckin leski Grete Lundbeck perusti Lundbeck-säätiön varmistamaan ja laajentamaan Lundbeckin liiketoimintaa sekä antamaan taloudellista tukea lähinnä tieteellisiin tarkoituksiin sekä taisteluun sairauksia vastaan.

Vuonna 1954 Lundbeck otti ensi askeleita psyykenlääkkeiden saralla, kun se sai myyntiluvan saksalaisen Chemische Fabrik Promontan kehittämälle valmisteelle nimeltä Lacumin®. Vaikka valmisteen myynti ei koskaan kasvanut suureksi, se kuitenkin herätti Lundbeckin kiinnostuksen psyykenlääkkeiden kehittämiseen.

Vuonna 1950 Lundbeckista tuli osakeyhtiö, jonka osakepääoma oli miljoona Tanskan kruunua.

Tiesitkö tämän?

Sveitsiläinen fysiologi Walter Rudolf Hess voitti vuonna 1949 Nobelin palkinnon sisäelinten toimintoja ohjaavien aivoalueiden kartoituksesta. Hess käytti 1920-luvun lopulla kehitettyjä menetelmiä, joissa stimuloitiin elektrodeilla tarkkarajaisia anatomisia aivoalueita. Näin hän pystyi kartoittamaan tietyistä fysiologisista reaktioista vastaavia aivoalueita. Hypotalamusta stimuloimalla hän pystyi saamaan aikaan erilaisia reaktioita jännityksestä apatiaan sen mukaan, mitä aluetta hän stimuloi. Samana vuonna 1949 australialainen lääkäri J. F. J. Cade alkoi käyttää litiumia psyykenlääkkeenä aloittaen näin psykofarmakologian aikakauden. 1950-luvulla kehitettiin monta tehokasta psykoosilääkettä, jotka eivät tosin parantaneet psykoosia mutta pystyivät hillitsemään sen oireita. Ensimmäinen markkinoille tullut psykoosilääke oli Ranskassa kehitetty klooripromatsiinivalmiste nimeltä Thorazine, joka sai myyntiluvan vuonna 1952.

Ensimmäinen psykoosilääke

1956-1965

Vuonna 1959 Lundbeck toi markkinoille valmisteen nimeltä Truxal®, yhden maailman ensimmäisistä psykoosilääkkeistä, joka oli sitten koko 1960- ja 1970-luvun Lundbeckin eniten myyty tuote ja aloitti psykoosilääkkeiden aikakauden Lundbeckilla.

Truxal®-skitsofrenialääkkeen menestyksen ansiosta yritykselle tuli entistä suurempi tarve lisätä tuotantokapasiteettia. Vuonna 1961 Lundbeck osti Tanskassa Lumsåsin vanhan meijerin ja aloitti pian lääkeainetuotannon.

Valbyn toimipiste - pääsisäänkäynti ennen vuotta 1964.

Miehiä rakennustyössä Lumsåsissa.

1960-luvun alussa Lundbeck toi markkinoille masennuslääkkeen nimeltä Saroten®. Näin alkoi Lundbeckin kiinnostus masennuslääkkeisiin. Sen tuloksena löydettiin myöhemmin sitalopraami ja kehitettiin Cipramil®.

Tiesitkö tämän?

1950-luvun lopulla kehitettiin ensimmäinen trisyklinen masennuslääke imipramiini. Dr. Freyhan Pennsylvanian yliopistosta Yhdysvalloista oli ensimmäisiä kliinikoita, joka tutki imipramiinin vaikutusta. Hän esitteli ensimmäisessä neurofarmakologian kansainvälisessä kongressissa Roomassa syyskuussa 1958 sen vaikutusta 46 potilaan ryhmään, joista useimmilla oli diagnosoitu psykoottinen masennus. Potilaat oli valittu tutkimukseen oireitten, kuten masennukseen liittyvän apatian, liikkeiden hidastumisen, toivottomuuden ja epätoivoisuuden perusteella.

Maailmanlaajuinen kasvu

1966-1975

1960-luvulla työntekijöiden määrä kaksinkertaistui ja oli vuonna 1970 jo 680. Näistä noin sata työskenteli Tanskan ulkopuolella. Lundbeckista oli tulossa kansainvälinen yritys. Yritys avasi uudet toimistot New Yorkiin ja Pariisiin, ja vuonna 1972 Lundbeck Ltd. perusti toimipisteen Ison-Britannian Lutoniin.

Oluf Hübner oli Lundbeckin jatkuvasti edistyvän tutkimuksen ja tuotekehityksen johtohahmoja yli 30 vuoden ajan.

Oluf Hübner oli Lundbeckin jatkuvasti edistyvän tutkimuksen ja tuotekehityksen johtohahmoja. Hän matkusti 1960-luvulla entistä enemmän. Käytyään Kanadassa ja Yhdysvalloissa hän pysähtyi Japaniin luomaan suhteita Japanin tiedeyhteisön ja lääketehtaiden kanssa.

Oluf Hübner loi hyvät suhteet Japaniin, ja markkinoidakseen omia tuotteitaan sekä lisensoidakseen uusia yhdisteitä Lundbeck avasi ensimmäisen Japanin-toimistonsa Tokiossa vuonna 1969.

Yritys avasi uudet toimistot New Yorkiin ja Pariisiin, ja vuonna 1972 Lundbeck Ltd. perusti toimipisteen Ison-Britannian Lutoniin.

Vuoteen 1971 mennessä 80 % Lundbeckin myynnistä tuli ulkomailta. Seuraavana tilikautena viennin määrä kaksinkertaistui.

Tiesitkö tämän?

1970-luvulla kehitettiin uusia kuvausmenetelmiä, joiden ansiosta lääkärit ja tutkijat pääsivät nyt tarkastelemaan aivoja lähemmin avaamatta kalloa. Vuonna 1972 G. N. Hounsfield (EMI Limited, Lontoo) kehitti tietokonekerroskuvauslaitteen ensimmäisen prototyypin. Magneettiresonanssin analyyttisiä ominaisuuksia tutkiessaan amerikkalainen lääkäri ja tutkija Raymond Damadian kehitti ensimmäisen magneettikuvauslaitteen. Vuonna 1974 M. E. Phelps, E. J. Hoffman ja M. M. Ter Pogossian kehittivät ensimmäisen positroniemissiotomografin (PET-laitteen), jolla saa visuaalista tietoa aivotoiminnasta. PET-kuvauksella seurataan esimerkiksi aivojen verenkiertoa ja hapen käyttöä.

Keskittyminen aivosairauksiin

1976-1985

60 vuoden ajan yrityksen kasvu ja kehitys oli perustunut laajaan tuotevalikoimaan, mutta 1970-luvun lopulla Lundbeck päätti lakkauttaa vaiheittain agentuurit ja kosmetiikkaosastot ja keskittyä kehittämään ja kaupallistamaan lääkevalmisteita.

1980-luvun lopussa Lundbeck keskitti liiketoimintastrategiaansa entisestään. Yritys päätti keskittyä tutkimaan, kehittämään, markkinoimaan ja kaupallistamaan lääkkeitä aivosairauksien hoitoon.

1980-luvulla Lundbeck alkoi keskittyä kehittämään asemaansa keskushermoston lääkkeiden alalla.

Cipramil® 70 maassa

1986-1995

Cipramil®-valmisteen menestyksen ansiosta Lundbeckin toiminta laajeni nopeasti 1990-luvulla. Cipramil® sai myyntiluvan masennuksen ja ahdistuneisuuden hoitoon yli 70 maassa.

Klaus Bøgesø ja essitalopraamin kehittänyt työryhmä.

Lundbeck vietti 75-vuotisjuhlaansa vuonna 1990. Silloin yrityksen tulot olivat 0,5 miljardia Tanskan kruunua ja sillä oli 8 tytäryhtiötä. Työntekijöitä oli 739, ja heistä 189 työskenteli ulkomailla.

Essitalopraamimolekyyli.

Tiesitkö tämän?

Yhdysvaltain presidentti George W. Bush julisti 1990-luvun "aivojen vuosikymmeneksi", mikä korosti lisääntyvää poliittista kiinnostusta aivosairauksia kohtaan. Vuonna 1993 tunnistettiin Huntingtonin tautia aiheuttava geeni. Vuonna 1994 Alfred G. Gilman ja Martin Rodbell saivat yhdessä Nobelin palkinnon löydettyään ihmisen soluista proteiiniryhmän nimeltä G-proteiinikytkentäiset reseptorit (GPCR) ja selvitettyään niiden roolin signaalitransduktiossa. Fysiologisen ja patofysiologisen merkityksensä takia nämä reseptorit ovat erinomainen vaikutuskohde suurelle osalle nykyaikaisista lääkkeistä. Vuonna 1995 Dr. John R. Marler työtovereineen kehitti ensimmäisen meneillään olevaan aivohalvaukseen tehoavan intervention.

Cipralex® kasvattaa Lundbeckin liiketoimintaa

1996-2005

Jatkuvan menestyksen takaamiseksi Lundbeck tehosti tutkimusta ja alkoi lisensoida lääkkeitä muilta lääkeyrityksiltä. Näin yritys pystyi tuomaan uusia lääkkeitä markkinoille entisten lääkepatenttien umpeutuessa.

Hans Lundbeckin yritys aikuistui viimein, kun se listautui Kööpenhaminan pörssiin (KFX) kesäkuussa 1999. Listautumisen kautta Lundbeckin on mahdollista saada uutta pääomaa hankkiakseen uusia tytäryhtiöitä, joita oli vuonna 2000 jo 30. Yrityksestä tuli entistä näkyvämpi, mikä lisäsi johdon vastuuta, mutta antoi samalla uuden keinon palkita työntekijöitä jakamalla heille osakkeita.

Vuonna 1997 perustettiin Lundbeck-instituutti, jonka tavoitteena on vähentää aivosairauksien taakkaa kouluttamalla terveydenhuollon ammattilaisia kautta maailman.

Vastaanotto Lundbeckin listautuessa Kööpenhaminan pörssiin (KFX) vuonna 1999.

Cipralex®/Lexapro® tuotiin markkinoille vuonna 2002 noin sadassa maassa ympäri maailman, ja siitä muodostui Lundbeckin suurin tuote. Vuonna 2003 Lundbeck osti amerikkalaisen Synaptic-nimisen tutkimusyhtiön ja perusti tutkimusyksikön sillanpääasemaksi Yhdysvaltoihin. Synaptic ostettiin mm. siksi, että Lundbeck halusi lisätietoa G-proteiinikytkentäisistä reseptoreista ja Synaptic oli erikoistunut tähän alueeseen.

Strategisen kasvun tie

2006-2015

Vuonna 2008 Lundbeck lähti taas strategisen kasvun tielle siirtymällä lähinnä eurooppalaisesta globaaliksi yritykseksi ja laajentamalla toimintaansa uusille kansainvälisille markkinoille.

Vuoden 2013 lopussa Lundbeckilla oli noin 6 000 työntekijää 57 maassa.

Vuonna 2009 Lundbeck osti Ovation Pharmaceuticals, Inc.:n ja sai näin kaupallisen jalansijan Yhdysvalloissa, maailman suurimmilla lääkemarkkinoilla. Tuotantokapasiteettiaan Lundbeck lisäsi ostamalla ranskalaisen Elaiapharmin. Yhdysvalloissa tuotiin markkinoille epilepsialääke Sabril®.

Skitsofrenialääke Abilify Maintena® tuotiin markkinoille Yhdysvalloissa vuonna 2013.

Vuonna 2011 Lundbeck toi markkinoille valmisteen nimeltä Saphris®/Sycrest® skitsofrenian ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitoon. Lisäksi yritys perusti uuden tutkimuskeskuksen Kiinaan ja teki japanilaisen Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.:n kanssa merkittävän sopimuksen toimittaa Japaniin innovatiivisia psyykenlääkkeitä. Lennox-Gastaut'n oireyhtymää (LGS) sairastavat saivat Yhdysvalloissa uuden hoitovaihtoehdon, kun markkinoille tuotiin Onfi®.

Masennuslääke Brintellix® tuotiin vuonna 2014 markkinoille sekä Yhdysvalloissa että joillain Euroopan alueilla ja muilla kansainvälisillä markkinoilla.

Vuonna 2013 Lundbeck otti ensimmäiset askeleet uudella alueella, kun Euroopan markkinoille tuotiin Selincro® alkoholiriippuvuuden hoitoon. Vuonna 2014 Lundbeck laajensi osuuttaan Yhdysvaltain markkinoista ostamalla Chelsea Therapeutics -nimisen yrityksen ja Northera®-valmisteen oireisen neurogeenisen ortostaattisen hypotension (NOH) hoitoon. Ensimmäisen puolen miljardin hankkiminen vei Lundbeckilta 75 vuotta. Seuraavien 25 vuoden aikana yritys kasvoi 30-kertaiseksi, ja 100-vuotisjuhlavuonna 2015 sen myynti on noin 13,5 miljardia Tanskan kruunua (1,8 miljardia euroa).

Tiesitkö tämän?

Ernst Bamberg työtovereineen sai vuonna 2013 Grete Lundbeckin Euroopan aivotutkimussäätiön aivopalkinnon optogenetiikkaa koskevasta keksinnöstään ja sen kehittelystä. Tässä mullistavassa menetelmässä voidaan ottaa valon avulla tietyt neuroniryhmät käyttöön tai pois käytöstä. Näin pystytään paitsi selvittämään normaalien ja epänormaalien hermojärjestelmien ominaisuuksia myös uudella lailla hoitamaan aivosairauksia.

Tuotteiden virstanpylväitä

Viimeisten sadan vuoden ajan Lundbeck on tutkinut, kehittänyt, valmistanut, markkinoinut ja myynyt lääkkeitä ympäri maailman. Tänä päivänä tärkeimmillä tuotteillamme hoidetaan masennusta/ahdistusta, skitsofreniaa, alkoholiriippuvuutta, tyypin I kaksisuuntaista mielialahäiriötä, Huntingtonin, Alzheimerin ja Parkinsonin tautia sekä oireista neurogeenista ortostaattista hypotensiota (NOH).

1937

Epicutan®

Epicutan®, Lundbeckin ensimmäinen alkuperäislääke, joka nopeuttaa haavojen paranemista

1940

Lucosil®

Lucosil® virtsatieinfektioiden hoitoon

1952

Ketogan®

Ketogan® akuutin kivun hoitoon

1959

Truxal®

Truxal® skitsofrenian hoitoon

1989

Cipramil®

Cipramil® masennuksen hoitoon

1996

Serdolect®

Serdolect® skitsofrenian hoitoon

2002

Cipralex®/Lexapro®

Cipralex®/Lexapro® masennuksen/ahdistuksen hoitoon

2003

Azilect®

Azilect® Parkinsonin taudin hoitoon

Ebixa®

Ebixa® Alzheimerin taudin hoitoon

2008

Xenazine®

Xenazine® Huntingtonin korean hoitoon

2009

Sabril®

Sabril® epilepsian hoitoon

2011

Saphris®/Sycrest®

Saphris®/Sycrest® skitsofrenian ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön maanisten jaksojen hoitoon

2012

Onfi®

Onfi® Lennox-Gastaut'n oireyhtymän (epilepsia) hoitoon

2013

Abilify Maintena®

Abilify Maintena® skitsofrenian hoitoon

Selincro®

Selincro® alkoholiriippuvuuden hoitoon

2014

Brintellix®

Brintellix® masennuksen hoitoon

Northera®

Northera® oireisen neurogeenisen ortostaattisen hypotension (NOH) hoitoon

Cookie Policy
Olet poistumassa Lundbeck.fi -sivustolta