Brintellix®

5 mg, 10 mg ja 20 mg tabletit

Brintellix® on tarkoitettu vakavien masennustilojen hoitoon aikuisille.

Brintellix®-valmisteen vaikuttava aine on vortioksetiini. Lisätiedot valmisteyhteenvedosta Euroopan lääkevalvontaviraston sivuilta.


 

Masennus

Masennus on yleinen sairaus, jonka yhteydessä esiintyy sekä fyysisiä että mielialaan ja kognitiiviseen toimintakykyyn liittyviä oireita. Oireet voivat vaikuttaa
huomattavasti päivittäiseen elämään.

Lue lisää

Cookie Policy
Olet poistumassa Lundbeck.fi -sivustolta