Alkoholisõltuvus

Alkoholisõltuvus on ajuhaigus, millele on iseloomulikud alkoholist tingitud häired ajustruktuuris, neurokeemias ja käitumises.

Ülevaade alkoholisõltuvusest

Alkoholisõltuvus on meditsiiniline ja käitumuslik häire, mis võib suure tõenäosusega muutuda krooniliseks, korduvaks ja süvenevaks.1 Tänu viimasel 20 aastal tehtud põhjalikele uuringutele on seda haigust paremini mõistma hakatud. Alkoholisõltuvust ei käsitleta enam iseloomu nõrkusena nagu varem, vaid meditsiinilise probleemina, mida saab ja tuleb ravida.2

Alkohol on mürgine peaaegu kõigile elunditele, haigestumuse ja suremuse risk pikemas perspektiivis sõltub tarbitavatest kogustest.3 Alkohol põhjustab rohkem kui 60 tüüpi haigusi ja kahjustusi.4 Liigse alkoholitarbimisega kaasnevad ka suuremad kulud ühiskonnale seoses vägivaldsuse tõusu, töövõime languse ja tervishoiukulude kasvuga4.

Alkoholitarbimise alustamist mõjutavad oluliselt pärilikud ja keskkondlikud tegurid. Perekond, eakaaslased ja ühiskond määravad ära, kui suurel määral stressi ja alkoholiga kokku puututakse. Kalduvusel kaotada kontroll alkoholitarbimise üle on pärilik eelsoodumus, pärilikud tegurid mõjutavad haiguse väljakujunemist hinnanguliselt 60% ulatuses.5, 6 Alkoholisõltuvuse tekkerisk kasvab ühes alkoholitarbimisega.7 Alkoholitarbimist peetakse 20–50%-l juhtudest maksatsirroosi, epilepsia, mürgistuste, liiklusavariide, vägivalla ja mitmete vähitüüpide põhjuseks.4


Sümptomid

Peamine alkoholisõltuvusele iseloomulik joon on sageli vastupandamatu tung alkoholi tarbida. Patsientidel on raskusi alkoholitarbimise kontrolli all hoidmisega ja nad jätkavad alkoholitarbimist vaatamata kahjulikele tagajärgedele8. Sageli esinevad patsientidel joomise lõpetamisel võõrutussümptomid, nagu iiveldus, higistamine ja värisemine.9


Statistika

Ülemäärane alkoholitarvitamine on laialt levinud paljudes paikades üle maailma, eriti aga Euroopas.4 Alkoholisõltuvus on Euroopas üks sagedamatest psüühikahäiretest.10 Euroopa Liidus on aasta lõikes alkoholisõltuvuses üle 14 miljoni inimese.10

Alkoholisõltuvusega kaasnevad kogukulud Euroopas on hinnanguliselt 58 miljardit eurot.11

Euroopas on alkoholi kuritarvitamise ja sõltuvuse diagnooside keskmine määr 15%12, väga vähesed neist patsientidest saavad ravi. Alkoholi kuritarvitamise ja sõltuvuse ravilõhe mediaan on 92%, mis tähendab, et ravi saab vaid 8% patsientidest.13

 

Diagnoosimine ja ravi

Inimesed, kes arvavad, et võivad olla alkoholisõltlased, saavad küsida abi ja nõu oma arstilt. Diagnoosimisel arvestatakse bioloogilisi tunnuseid, käitumuslikke ja sotsiaalseid tegureid.14 Diagnoosi panekul võib olla tähtis saada teavet ka pereliikmetelt, sõpradelt ja töökaaslastelt.

Alkoholisõltuvuse ravi koosneb käitumisteraapiast, mis kulgeb tavaliselt kõrvuti ravimite tarvitamisega.2 Alkoholisõltuvuses patsiendi kompleksse ravi eesmärk võib olla nii tarbimise vähendamine kui ka lõpetamine.15, 16 Toetus patsiendi lähedastelt on samuti väga oluline.

Ükskõik millise alkoholisõltuvuse raviga tohib alustada alles pärast professionaalset arstlikku konsultatsiooni.

Viited

1. WHO, ASAM website 2012

2. Gunzerath L, Hewitt BG, Li TK, Warren KR. Alcohol research: past, present, and future. Ann N Y Acad Sci 2011; 1216: 1–23.

3. Rehm et al. Eur Addict Res 2003;9:147-156

4. WHO. Global status report on alcohol and health, 2011

5.Vengeliene et al. Br J Pharmacol 2008; 154(2):299-315

6.Schukit. Ch. 98. In: Davis et al (eds). Neuropsychopharmacology: The Fith Generation of Progress. 2002

7.Dawson & Archer. Addiction 1993;88: 1509-1518

8.WHO, ICD-10, F10-19

9. MayoClinic.com. Alcoholism. May 2010. http://www.mayoclinic.com/health/alcoholism/DS00340/DSECTION=symptoms. Accessed 08/08 2012

10.Wittchen et al. Eur Neuropsychopharmacol 2011;21(9):655-679

11.Gustavsson et al. Eur Neuropsychopharmacol 2011;21(10):718-779

12.Mukherjee & Sosa. Special report. Alcohol Addiction, Decision Resources, 2010

13.Kohn et al. Bull World Health Organ 2004;82(11):858-866

14.American Psychiatric Association (APA). Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorders. Fourth Edition. Text Revision. DSM-IV-TRTM. 2000 American Psychiatric Association

15.EMA. Guideline on the development of medicinal products, 2012

16.NICE. Clinical guideline 115, 2011

Cookie Policy
Olete lahkumas lehelt www.lundbeck.ee.