Teadus- ja arendustegevus

Lundbecki teadus- ja arendustöö jõupingutused on suunatud uute ning innovatiivsete psühhiaatriliste ja neuroloogiliste haiguste ravimite väljatöötamisele. Investeeringute ja sihikindlusega tahame pakkuda patsientidele parimaid ravimeid.

Pipett

 

 

Teadustöö on meie aluseks

Lundbeck on maailmas ainuke täielikult integreeritud ravimifirma, mis on pühendunud ainult psühhiaatriliste ja neuroloogiliste haiguste ravile. Kogu meie teadus- ja arendustöö on pühendatud erinevate psühhiaatriliste ning neuroloogiliste haiguste uuenduslike ravimite väljatöötamisele. Meie teadus- ja arendustöö projektid keskenduvad järgmistele haigustele: 

  • Alzheimeri tõbi
  • depressioon
  • Parkinsoni tõbi
  • skisofreenia

 

Olemasoleva haiguse bioloogia

Lundbecki teadus- ja arendustöö strateegia on suunatud psühhiaatrilisi ja neuroloogilisi haigusi põhjustavaid mehhanisme mõjutavate uute ravimite avastamisele ning arendamisele. Selline lähenemine võimaldab meil ravida sümptomeid tõhusamalt ja võimalik, et muuta ka haiguste kulgu. Antud strateegia nõuab aju ning psühhiaatriliste ja neuroloogiliste haiguste bioloogia ja mehhanismide alast põhjalikku teadustööd, samuti head arusaamist teadustöö eesmärkidest ja kliinilistest tulemustest.

 

Strateegiline koostöö

Veel nõuab Lundbecki teadus- ja arendustöö strateegia tugeva sisemise teadus- ja arendustöö alase võimekuse säilitamist, et luua optimaalseid võrgustikke ning partnerlussuhteid. Me jätkame suhete loomist ettevõtteväliste liitlastega, et suurendada oma sisemist võimekust, kasutades ära uuenduslike tehnoloogiate pakutavaid võimalusi. Meie partnerlussuhete struktuur võimaldab meil jätkata käimasolevate projektide ulatuslikku koosarendamist. Täpsemalt teeme koostööd ettevõtetega Takeda Pharmaceutical Co., Limited ja Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. Tänu antud taktikale suudab Lundbeck viia üheskoos läbi rohkem arendusprojekte, investeerides samal ajal tunduvalt rohkem, kui see oleks otseselt võimalik isiklike teadus- ja arendustöö ressursside põhjal.

 

Põhi tulevikuks
Meie teadus- ja arendustöö strateegia pakub alust tulevikuks. Tänu sellele suudab Lundbeck avastada ning välja töötada ravimeid, millel on selgelt dokumenteeritud tulemused konkreetsete bioloogiliste omadustega patsiendirühmade ravis. Ühiskonna nõudmine uute ravimite järele ilmselt suureneb.

  

Meie teadus- ja arendustöö organisatsioon

Keskmise suurusega ravimifirmana on meil üleilmset tööd puudutavad ühised väärtused ning meie teadus- ja arendustöö strateegial on selge eesmärk. Lundbeckis tehtav teadustöö põhineb multidistsiplinaarsete volitatud projektimeeskondade pingutustel, meie ettevõttesisesel psühhiaatriliste ja neuroloogiliste haiguste alastel teadmistel ja meie moodsaimal tehnoloogial. Me töötame uutes hästi varustatud laborites. Igas projektimeeskonnas ühendame oma tipptasemel teadus- ja arendustöö alased teadmised ning kliinilist praktikat ja ravivajadusi puudutavad kogemused.

 

Üleilmne kohalolek
Meie teadus- ja arendustöö organisatsioon on rahvusvaheline, koosnedes rohkem kui 1000 pühendunud töötajast. Teadustööga tegelev organisatsioon asub Kopenhaagenis (Taani) ja Shanghais (Hiina). Arendustöö peakorter asub Taanis Kopenhaagenis. Kliinilise teadustöö meeskond ja administratiivtöötajad paiknevad üle terve maailma.

 

Arvestamine üksikisikuga

Lundbecki teadus- ja arendustöö käigus töötavad üksikisikud ühiste eesmärkide nimel. Me arendame ja parandame pidevalt oma teadusalaseid ja isiklikke oskusi ning pädevust. See võimaldab meil luua karjäärivõimalusi üksikisikute jaoks, samuti säilitada ja arendada organisatsiooni enda pädevust. Meie teaduslike tulemuste avaldamine on loomulik osa rahvusvahelise teaduskogukonna aktiivseks liikmeks olemisest.

 

Uue ravimi väljatöötamine

 Ravimi väljatöötamine

Prekliiniline teadustöö (5−8 aastat)

I faas (1−2 aastat)

II faas (2−3 aastat)

III faas (3−4 aastat)

Turustamisjärgne faas

Vastavalt Ravimitootjate Liidu eetikakoodeksi artiklile 12 avalikustab Lundbeck Eesti AS tervishoiutöötajatele, apteekritele ja tervishoiuteenuse osutajatele kas otseselt või kaudselt makstavad teenuse- või konsultatsioonitasud ning tervishoiuteenuse osutajatele makstavad tasud.

  • 2015 a. makstud tasud leiab siit ning metoodika siit
  • 2016 a. makstud tasud leiab siit ning metoodika siit.
  • 2017 a. makstud tasud leiab siit ning metoodika siit, korporatsiooni metoodika siit.
  • 2018 a. makstud tasud leiab siit ning metoodika siit, korporatsiooni metoodika siit.
Cookie Policy
Olete lahkumas lehelt www.lundbeck.ee.