Progress in Mind

Maailmas on psühhiaatrilisi ja neuroloogilisi haiguseid põdevaid inimesi üle 700 miljoni − see moodustab 13% üleilmsest haiguskoormusest.1

Pidev areng on Lundbecki viis pöörata tähelepanu psühhiaatriliste ja neuroloogiliste haiguste üleilmsele koormusele.

Meie panus arengusse
Ajuhaigused on üleilmne tervishoiuprobleem.2 Ravivõimaluste parandamise ja pideva keskendumisega patsientide rahuldamata vajadustele soovime selle probleemi esile tuua ning tõmmata rohkem tähelepanu psühhiaatrilistest ja neuroloogilistest haigustest tingitud suurele majanduslikule ja sotsiaalsele koormusele.

Olles psühhiaatriliste ja neuroloogiliste haiguste asjatundjana ainulaadses olukorras, soovime suurendada haigusteadlikkust ja suunata rahvusvahelist üldsust võtma senisest rohkem omaks nii patsiente kui ka laienenud võimalusi paremale ravile.

Miks peavad enam kui 700 miljonit inimest maailmas elama psühhiaatriliste ja neuroloogiliste haigustega?3


Miks ei saa peaaegu 50% psühhiaatriliste ja neuroloogiliste haigustega inimestest ravi?4


Miks peaksid psühhiaatriliste ja neuroloogiliste haigustega inimesed elama 10-20 vähem kui teised?5


Miks kogevad enam kui 70% psühhiaatriliste ja neuroloogiliste haigustega inimestest diskrimineerimist?6


Miks on nii, et  90% kõigist suitsiidi ohvritest kannatas psühhiaatriliste ja neuroloogiliste haiguste käes?7

Meie kaasatus
Psühhiaatriliste ja neuroloogiliste haigustega inimeste heaks suunatud üleilmne areng nõuab mitmetahulist lähenemist. Kõige tähtsamal kohal on uute ja paremate ravivõimaluste väljatöötamine ning patsiendikeskne lähenemine, mis aitab taastada patsientide võimalusi. Samuti tegutseme kaht teist olulist aspekti puudutava eesmärgi nimel: julgustame senisest enam toetama patsientide perekondi ja tegutseme kogukondades, et saavutada patsientide laialdasemat omaksvõttu ühiskonnas.

Kasutame oma mõju psühhiaatriliste ja neuroloogiliste haiguste  asjatundjana teadlikkuse suurendamiseks ja häbimärgistamise ennetamiseks ning jagame oma teadmisi psühhiaatriliste ja neuroloogiliste haiguste  ravis esinevate mitmete rahuldamata vajaduste kohta. Me tegutseme nii meditsiinilises kui ka patsientide kogukonnas, et pakkuda tervishoiutöötajatele, patsientidele ning nende perekondadele haridus- ja toetusprogramme. Üleilmne kohalolek võimaldab meie edukatel kohalikel algatusprogrammidel levida globaalselt ja muuta patsientide elu igal pool.

Viited

1. http://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2016/01/2012_IFPMA_Position_Paper_on_MNDs.pdf
2. WHO Quality Rights Project – addressing a hidden emergency, 2011
3. http://www.ifpma.org/wp-content/uploads/2016/01/2012_IFPMA_Position_Paper_on_MNDs.pdf, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs396/en/, http://www.who.int/features/qa/55/en/index.html
4. http://www.oecd.org/els/soc/49227189.pdf
5. Mortality and causes of death in schizophrenia in Stockholm county, Sweden. Osby U, Correia N, Brandt L, Ekbom A, SpareĢn P. Schizophr Res. 2000;45(1–2):21–8 

6. http://blog.ted.com/2012/09/11/some-stats-on-the-devastating-impact-of-mental-illness-worldwide-followed-by-some-reasons-for-hope/http://www.time-to-change.org.uk/what-are-mental-health-problems/stigma-discrimination

7. http://depts.washington.edu/mhreport/facts_suicide.php, https://www.nami.org/Learn-More/Mental-Health-Conditions/Related-Conditions/Suicide, http://who.int/mental_health/suicide-prevention/world_report_2014/en/, http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2FPSM%2FPSM33_03%2FS0033291702006943a.pdf&code=6e086fc0f55440640244640216120c97

 

Cookie Policy
Olete lahkumas lehelt www.lundbeck.ee.