Partnerlus Lundbeckiga

Partnerlussuhted on Lundbecki strateegia oluline osa. Lundbeck soovib tugevdada olemasolevaid partnerlussuhteid ning otsib pidevalt uusi võimalusi.

Viimasel kümnendil on edukad partnerlussuhted (alates prekliinilistest kuni kaubanduslikeni) oluliselt kaasa aidanud Lundbecki kujunemisele psühhiaatriliste ja neuroloogiliste haiguste spetsialistiks ja neuroteaduslike uurimistööde eksperdiks. Partnerlussuhete tähtsust väärtustatakse kogu organisatsioonis ja me tegutseme pidevalt selle nimel, et olla eelistatud partner.

Miks tasub Lundbeckiga koostööd teha?

1. Tootearenduse kõigi etappidega tegelev ettevõte (FIPCO)
Lundbeck on FIPCO-tüüpi ettevõte, mis tegeleb tootearenduse kõigi etappidega alates uuringutest ja kliinilisest arendustegevusest ning lõpetades tootmise, turunduse ja müügiga. Ettevõttes töötab ligikaudu 5300 inimest 55 riigis. Ka mitmed partneritega koostöös arendatud tooted, olgu need siis prekliiniliste uuringute või turustatamisfaasis, on meie tootearendusetappidesse integreeritud.

2. Hulgaliselt edukalt turule toodud tooteid
Suurem osa Lundbecki poolt turustatavatest toodetest põhineb meie enda innovatsioonil ja välistel prekliinilistel ning kliinistel võimalustel Tänu sellele on meil käsil suurimad jõupingutused Lundbecki ajaloos uute ravimite turuletoomises, mille tulemusena muutuvad psühhiaatriliste ja neuroloogiliste haigustega inimestele kättesaadavaks põhitooted Abilify Maintena®, Brintellix®, Northera®™, Onfi® ja Rexulti®.

Meie toodete edu molekulide arendamisel turustamiseks valmis ohutute ravimiteni tagavad ligikaudu 1000 pühendunud teadus- ja arendustöötajat, kes on keskendunud psühhiaatrilistele ja neuroloogilistele haigustele.

3. Pikk ja äriliselt edukas ajalugu
Tänu tugevale äriplatvormile ja ülemaailmsele esindatusele on meie tooted olnud äriliselt väga edukad. Müüme ülemaailmselt ravimeid depressiooni, skisofreenia, Parkinsoni tõve ja Alzheimeri tõve raviks.

Selline edu põhineb suurel üleilmsel müügi- ja turundusvõrgul, kus töötab ligikaudu 3000 töötajat, ning tugeval piirkondlikul esindatusel. Meie pühendunud müügipersonal teeb kõik selleks, et pakkuda sobivat ravi abi vajavatele patsientidele.

4. Spetsialiseerumine psühhiaatrilistele ja neuroloogilistele haigustele
Lundbeckil, mis tugineb nii omaenda tootearendusele kui ka välistele litsentsilepingutele, on psühhiaatria ja neuroloogia valdkonnas enam kui 70-aastane kogemus.  Meie teadus- ja arendusspetsialistid ning müügimeeskonnad on spetsialiseerunud psühhiaatrilistele ja neuroloogilistele haigustele ning meil on tihedad sidemed psühhiaatria ja neuroloogia ekspertide ja spetsialistidega ning arstidega.

Meie strateegia on tugevdada oma positsiooni juhtiva psühhiaatria ja neuroloogia valdkonna ravimeid arendava ettevõttena. Psühhiaatrilised ja neuroloogilised haigused moodustavad ühe suurima globaalse haiguste kategooria, patsientide arv lähiaastatel eeldatavasti kasvab ning selles valdkonnas on katmata vajadus sobivate ravimite järele suur.

5. Paindlik, kiire otsustusvõimega partner
Lundbecki tippjuhtkond on pühendunud partnerlussuhete hindamisele ning on välja töötanud protsessi, mis tagab uute võimalike partnerlussuhete hindamisel struktureeritud ja kiire otsuse langetamise.

Vajutage vastaval lingil kui soovite rohkem infot meie tegevusalade, partnerluse, koostöö ja meiega kontakteerumise kohta.  

 

Model.RightColumnImageAltText
Cookie Policy
Olete lahkumas lehelt www.lundbeck.ee.